Słownik UNUNOKT co to znaczy.
Słownik UNUNOKT. Co znaczy pierwiastek chem., metal, Z = 118, m.at. 293u, ekipa ↑ helowców.

Czy przydatne?

Definicja UNUNOKT

Co to znaczy ununokt: (pierwiastek 118) - znak Uuo, (z łaciny Ununoctium), pierwiastek chem., metal, Z = 118, m.at. 293u, ekipa ↑ helowców. Otrzymany sztucznie w 1999 r. poprzez V. Ninova, K. Gregoricha, D.C. Hoffmana, W. Lovelanda, A. Ghiorso, D. Lee i in. (izotop 293Uuo; w rezultacie bombardowania izotopu ołowiu 208Pb jądrami kryptonu 86Kr). Opisu właściwości u. (↑ eka-pierwiastki) dokonał G.T. Seaborg w 1963 r. U. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 293Uuo (τ1/2 = 0,12 milisekundy). W przyrodzie nie występuje. Najprawdopodobniej bezb. gaz. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununoktu: 7s27p6

Definicja UZDATNIANIE WODY:
Co to jest fizykochem., które mają na celu usuwanie z wody naturalnej składników niepożądanych, uniemożliwiających albo utrudniających zastosowanie wody do celów spożywczych, przemysłowych albo gospodarczych. U ununokt.
Definicja UBIKWITYNA:
Co to jest ↑białko sterujące ekspresją genów i występujące powszechnie w komórkach eukariontów (a więc jądrowców, organizmów zbudowanych z komórek, które zawierają materiał genetyczny upakowany w jądrze ununokt.
Definicja UKŁAD CGS:
Co to jest zarzucony aktualnie mechanizm jednostek fizycznych, oparty na centymetrze, gramie i sekundzie (stąd skrótowa nazwa); jednak sporo jego jednostek jest nadal stosowanych, w szczególności w technice ununokt.
Definicja UTLENIANIE ANODOWE:
Co to jest na anodzie w okresie procesu elektrolizy, w trakcie której jon aktualny w elektrolicie oddaje anodzie własne elektrony podnosząc tym samym swój stopień utlenienia, na przykład 2Cl- - 2e- Cl20; 2 ununokt.

Czym jest UNUNOKT znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: