UNUNOKT co to znaczy
Słownik UNUNOKT. Co znaczy pierwiastek chem., metal, Z = 118, m.at. 293u, ekipa ↑ helowców.

Czy przydatne?

Definicja UNUNOKT

Co to znaczy ununokt: (pierwiastek 118) - znak Uuo, (z łaciny Ununoctium), pierwiastek chem., metal, Z = 118, m.at. 293u, ekipa ↑ helowców. Otrzymany sztucznie w 1999 r. poprzez V. Ninova, K. Gregoricha, D.C. Hoffmana, W. Lovelanda, A. Ghiorso, D. Lee i in. (izotop 293Uuo; w rezultacie bombardowania izotopu ołowiu 208Pb jądrami kryptonu 86Kr). Opisu właściwości u. (↑ eka-pierwiastki) dokonał G.T. Seaborg w 1963 r. U. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 293Uuo (τ1/2 = 0,12 milisekundy). W przyrodzie nie występuje. Najprawdopodobniej bezb. gaz. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununoktu: 7s27p6

Czym jest UNUNOKT znaczenie w Definicje chemia U .