UNUNPENT co to znaczy
Słownik UNUNPENT. Co znaczy m.at. [288]u, ekipa azotowców (↑azotowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego.

Czy przydatne?

Definicja UNUNPENT

Co to znaczy ununpent: znak Uup, (z łaciny Ununpentium), pierwiastek chem., Z=115, m.at. [288]u, ekipa azotowców (↑azotowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004r. poprzez zespół złożony z rosyjskich naukowców z Instytutu Badań Atomowych w Dubnej i amerykańskich naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory w ilości czterech atomów sposobem bombardowania atomów ↑ameryku-243 jonami ↑wapnia-48. Pierwiastek promieniotwórczy, w przyrodzie nie występuje; najdłużej żyjący izotop 284Uup (?? = 87,5ms). Najprawdopodobniej metaliczne ciało stałe, właściwościami przypominające ↑bizmut (stopnie utlenienia III, V). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununpentu najprawdopodobniej 5f14 6d10 7s2 7p3

Czym jest UNUNPENT znaczenie w Definicje chemia U .