Słownik UNUNPENT co to znaczy.
Słownik UNUNPENT. Co znaczy m.at. [288]u, ekipa azotowców (↑azotowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego.

Czy przydatne?

Definicja UNUNPENT

Co to znaczy ununpent: znak Uup, (z łaciny Ununpentium), pierwiastek chem., Z=115, m.at. [288]u, ekipa azotowców (↑azotowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004r. poprzez zespół złożony z rosyjskich naukowców z Instytutu Badań Atomowych w Dubnej i amerykańskich naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory w ilości czterech atomów sposobem bombardowania atomów ↑ameryku-243 jonami ↑wapnia-48. Pierwiastek promieniotwórczy, w przyrodzie nie występuje; najdłużej żyjący izotop 284Uup (?? = 87,5ms). Najprawdopodobniej metaliczne ciało stałe, właściwościami przypominające ↑bizmut (stopnie utlenienia III, V). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununpentu najprawdopodobniej 5f14 6d10 7s2 7p3

Definicja ULTRAFIOLET, Nadfiolet:
Co to jest angielskiego ultraviolet), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o mniejszych długościach fali (a więc większych energiach kwantów) niż ↑ światło widzialne, zazwyczaj w dziedzinie 3 ununpent.
Definicja UNUNHEKS:
Co to jest znak Uuh, (z łaciny Ununhexium), pierwiastek chem., metal, Z = 116, m.at. 289u, ekipa ↑ tlenowców. Otrzymany sztucznie w 1999 r. poprzez V. Ninova, K. Gregoricha, D.C. Hoffmana, W. Lovelanda, A ununpent.
Definicja UWODNIENIE:
Co to jest więc podłączenie cząsteczki wody do wiązania podwójnego albo potrójnego w cząsteczce związku org.; 2) podłączenie wody do cząsteczki związku tworzącego hydrat, na przykład MgSO4 + 24H2O MgSO4ˇ24H2O ununpent.
Definicja UNUNNIL:
Co to jest ↑darmsztadt (pierwiastek 110 ununpent.

Czym jest UNUNPENT znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: