Słownik UNUNTRI co to znaczy.
Słownik UNUNTRI. Co znaczy at. [284]u, ekipa borowców (↑borowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego.

Czy przydatne?

Definicja UNUNTRI

Co to znaczy ununtri: znak Uut, (z łaciny Ununtrium), pierwiastek chem., Z=113, m.at. [284]u, ekipa borowców (↑borowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004r. poprzez zespół złożony z rosyjskich naukowców z Instytutu Badań Atomowych w Dubnej i amerykańskich naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory drogą wytworzenia czterech atomów ↑ununpentu, które po rozpadzie utworzyły jeden atom ununtri, ten zaś uległ rozpadowi pośrodku 0,003 sekundy. Odkrycie to zostało 28 września 2004r. potwierdzone poprzez naukowców japońskich, którzy wytworzyli atomy ununtri, bombardując w cyklotronie tarczę z atomów ↑bizmutu (Z=83) atomami ↑cynku (Z=30) w ilości 2,5 miliarda na sekundę poprzez 80 dni. Ununtri to pierwiastek promieniotwórczy, w przyrodzie nie występuje; najdłużej żyjący izotop 284Uut (τ½= 0,49s). Najprawdopodobniej metaliczne ciało stałe, właściwościami przypominające ↑tal (stopnie utlenienia I, III). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununtri najprawdopodobniej 5f14 6d10 7s2 7p1. Proponowana nazwa - "japonium"

Definicja UTLENIANIE:
Co to jest dezelektronacja (por. zredukowanie). Mechanizm opierający na odbieraniu elektronów atomowi albo cząsteczce poprzez substancję zwaną ↑ utleniaczem, co prowadzi do podwyższenia stopnia utlenienia atomu ununtri.
Definicja Uuh:
Co to jest ↑ununheks (pierwiastek 116 ununtri.
Definicja UWODNIENIE:
Co to jest więc podłączenie cząsteczki wody do wiązania podwójnego albo potrójnego w cząsteczce związku org.; 2) podłączenie wody do cząsteczki związku tworzącego hydrat, na przykład MgSO4 + 24H2O MgSO4ˇ24H2O ununtri.
Definicja UTLENIACZ:
Co to jest dezelektronator; substancja chem. odbierająca elektrony atomowi albo cząsteczce w procesie utleniania. W rezultacie przejęcia elektronów utleniacz ulega redukcji. Utleniaczami mogą być jony metali ununtri.

Czym jest UNUNTRI znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: