Słownik URANINIT co to znaczy.
Słownik URANINIT. Co znaczy U3O8, gł. ruda uranu zawierająca domieszki toru, helu, lantanowców.

Czy przydatne?

Definicja URANINIT

Co to znaczy uraninit: blenda uranowa, blenda smolista, smółka uranowa - minerał, U3O8, gł. ruda uranu zawierająca domieszki toru, helu, lantanowców. Użytkowany do otrzymywania uranu, radu i innych pierwiastków promieniotwórczych

Definicja Uuq:
Co to jest ↑ununkwad (pierwiastek 114 uraninit.
Definicja UTRWALACZE:
Co to jest usuwające z ↑ emulsji fotograficznej nierozłożone ziarna substancji światłoczułej poprzez wiązanie srebra w rozpuszczalne w wodzie związki kompleksowe (↑ tiosiarczan sodu albo tiosiarczan amonu uraninit.
Definicja UKŁAD HOMOGENICZNY:
Co to jest jednorodna fiz., to oznacza taka, gdzie każda jej próbka makroskopowa, bezwzględnie na miejsce, z którego została pobrana, ma ten sam skład jakościowo-ilościowy, na przykład roztwór wodny NaCl uraninit.
Definicja UNUNTRI:
Co to jest Ununtrium), pierwiastek chem., Z=113, m.at. [284]u, ekipa borowców (↑borowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004r. poprzez zespół złożony z rosyjskich naukowców z Instytutu Badań Atomowych w Dubnej uraninit.

Czym jest URANINIT znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: