UTLENIANIE ANODOWE co to znaczy
Słownik UTLENIANIE ANODOWE. Co znaczy elektrolizy, w trakcie której jon aktualny w elektrolicie.

Czy przydatne?

Definicja UTLENIANIE ANODOWE

Co to znaczy utlenianie anodowe: 1) reakcja biegnąca na anodzie w okresie procesu elektrolizy, w trakcie której jon aktualny w elektrolicie oddaje anodzie własne elektrony podnosząc tym samym swój stopień utlenienia, na przykład 2Cl- - 2e- Cl20; 2) reakcja biegnąca na anodzie w ogniwie elektrochemicznym, w trakcie której atomy metalu elektrody przechodzą w formę jonową, poprzez co metal roztwarza się, a oddane poprzez niego elektrony tworzą prąd w ogniwie, na przykład Zn - 2e- Zn2

Czym jest UTLENIANIE ANODOWE znaczenie w Definicje chemia U .