UTLENIANIE co to znaczy
Słownik UTLENIANIE. Co znaczy opierający na odbieraniu elektronów atomowi albo cząsteczce poprzez.

Czy przydatne?

Definicja UTLENIANIE

Co to znaczy utlenianie: odmiennie dezelektronacja (por. zredukowanie). Mechanizm opierający na odbieraniu elektronów atomowi albo cząsteczce poprzez substancję zwaną ↑ utleniaczem, co prowadzi do podwyższenia stopnia utlenienia atomu (i przekształcenia go w jon nieujemny) albo atomów w cząsteczce. Jeżeli utleniany jest anion, przechodzi on w jon o mniejszym ładunku ujemnym, atom bez zaangażowania albo kation, jeżeli zaś atom to przechodzi w kation. Procesowi temu ulega reduktor; jednocześnie utleniacz ulega redukcji. Równania chem. opisujące mechanizmy utleniania/redukcji nazywają się reakcjami redoks (↑ reakcja utleniania i redukcji). W procesie utleniania atom pierwiastka może zostać pozbawiony co najwyżej wszystkich elektronów walencyjnych, stąd max. stopień utlenienia danego pierwiastka równy jest liczbie tych elektronów

Czym jest UTLENIANIE znaczenie w Definicje chemia U .