Słownik UWODNIENIE co to znaczy.
Słownik UWODNIENIE. Co znaczy wiązania podwójnego albo potrójnego w cząsteczce związku org.; 2.

Czy przydatne?

Definicja UWODNIENIE

Co to znaczy uwodnienie: 1) hydratacja, a więc podłączenie cząsteczki wody do wiązania podwójnego albo potrójnego w cząsteczce związku org.; 2) podłączenie wody do cząsteczki związku tworzącego hydrat, na przykład MgSO4 + 24H2O MgSO4ˇ24H2O

Definicja URACYL:
Co to jest dihydroksypirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych, a konkretnie części nukleozydowych. Tworzy białe igły (temp. rozkładu 335°C), trudno rozp. w zimnej uwodnienie.
Definicja UZDATNIANIE WODY:
Co to jest fizykochem., które mają na celu usuwanie z wody naturalnej składników niepożądanych, uniemożliwiających albo utrudniających zastosowanie wody do celów spożywczych, przemysłowych albo gospodarczych. U uwodnienie.
Definicja UWODNIONY ZWIĄZEK CHEMICZNY:
Co to jest ↑ hydraty uwodnienie.
Definicja URANINIT:
Co to jest blenda smolista, smółka uranowa - minerał, U3O8, gł. ruda uranu zawierająca domieszki toru, helu, lantanowców. Użytkowany do otrzymywania uranu, radu i innych pierwiastków promieniotwórczych uwodnienie.

Czym jest UWODNIENIE znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: