Słownik WANAD co to znaczy.
Słownik WANAD. Co znaczy 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w.

Czy przydatne?

Definicja WANAD

Co to znaczy wanad: znak V, (z łaciny Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r. (Francuska Akademia Nauk nie uznała tego odkrycia); powtórnie odkryty w 1830 r. poprzez N. Sefströma (formalnie uznawany za odkrywcę w.) i niezależnie w 1831 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: patronit, wanadynit, karnotyt i jako domieszka rud ↑ żelaza; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,35·10-2% mas. W. jest srebrzystobiały, ciągliwy, kowalny i twardy; t.t. 1890°C, t.w. 3380°C, gęstość 6,1g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów w. 3d34s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -III do V (V - najtrwalszy). W roztworze wodnym tworzy barwne jony V2+ - fioletowy i V3+ - zielony. W. jest niewiele czynny chem.; na powietrzu nie utlenia się; w wysokiej temp. reaguje z tlenem (dając w zależności od temp. V2O5, VO2 albo V2O3), azotem, fluorowcami (z fluorem daje VF5, z chlorem VCl4, z bromem i jodem VX3), węglem, fosforem i wodorem. Nie reaguje z wodą i kwasami ; roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym, stężonym kwasie azotowym(V) i stężonym kwasie siarkowym(VI) i w ↑ wodzie królewskiej. Stapiany z wodorotlenkami litowców wobec utleniaczy przechodzi do roztworu w formie wanadanów(V). W. pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek V2O5 ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu wanadowego(V), a po zakwaszeniu roztworu szereg soli kwasów poliwanadowych(V) (na przykład [V2O7]4-). W. jest dodatkiem do stali i żeliwa, związki stosuje się jako katalizatory (V2O5 - produkcja kwasu siarkowego(VI)), a również w produkcji farb i lakierów i w fotografice. Metaliczny wanad otrzymuje się poprzez redukcję V2O5 glinem (↑ aluminotermia) albo wapniem. Wanad i jego związki są toksyczne (wykazują negatywne działanie na układ nerwowy). Jest jednak pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju organizmów roślinnych, zwierzęcych i człowieka - uczestniczy w procesach przemiany lipidów i fosfolipidów

Definicja WODY ALKALICZNE:
Co to jest ↑ wody mineralne WANAD.
Definicja WURCYT:
Co to jest minerał, ZnS (krystalizuje w układzie heksagonalnym WANAD.
Definicja WĘGIEL KAMIENNY:
Co to jest zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu (moment karboński) w rezultacie przemian szczątków roślinnych WANAD.
Definicja WODOROTLENKI METALI:
Co to jest ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi WANAD.

Czym jest WANAD znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: