Słownik WANAD co to znaczy.
Słownik WANAD. Co znaczy 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w.

Czy przydatne?

Definicja WANAD

Co to znaczy wanad: znak V, (z łaciny Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r. (Francuska Akademia Nauk nie uznała tego odkrycia); powtórnie odkryty w 1830 r. poprzez N. Sefströma (formalnie uznawany za odkrywcę w.) i niezależnie w 1831 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: patronit, wanadynit, karnotyt i jako domieszka rud ↑ żelaza; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,35·10-2% mas. W. jest srebrzystobiały, ciągliwy, kowalny i twardy; t.t. 1890°C, t.w. 3380°C, gęstość 6,1g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów w. 3d34s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -III do V (V - najtrwalszy). W roztworze wodnym tworzy barwne jony V2+ - fioletowy i V3+ - zielony. W. jest niewiele czynny chem.; na powietrzu nie utlenia się; w wysokiej temp. reaguje z tlenem (dając w zależności od temp. V2O5, VO2 albo V2O3), azotem, fluorowcami (z fluorem daje VF5, z chlorem VCl4, z bromem i jodem VX3), węglem, fosforem i wodorem. Nie reaguje z wodą i kwasami ; roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym, stężonym kwasie azotowym(V) i stężonym kwasie siarkowym(VI) i w ↑ wodzie królewskiej. Stapiany z wodorotlenkami litowców wobec utleniaczy przechodzi do roztworu w formie wanadanów(V). W. pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek V2O5 ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu wanadowego(V), a po zakwaszeniu roztworu szereg soli kwasów poliwanadowych(V) (na przykład [V2O7]4-). W. jest dodatkiem do stali i żeliwa, związki stosuje się jako katalizatory (V2O5 - produkcja kwasu siarkowego(VI)), a również w produkcji farb i lakierów i w fotografice. Metaliczny wanad otrzymuje się poprzez redukcję V2O5 glinem (↑ aluminotermia) albo wapniem. Wanad i jego związki są toksyczne (wykazują negatywne działanie na układ nerwowy). Jest jednak pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju organizmów roślinnych, zwierzęcych i człowieka - uczestniczy w procesach przemiany lipidów i fosfolipidów

Definicja WĘGLAN SODU:
Co to jest Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie otrzymywany przemysłowo ↑ sposobem Solvaya; dawniej sposobem Leblanca: 2NaCl wanad.
Definicja WZÓR SZKIELETOWY:
Co to jest wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np wanad.
Definicja WAPIEŃ:
Co to jest barwy białej, żółtawej albo szarej; zbudowana z ↑ kalcytu; użytkowana do wyrobu wapna, cementu, szkła, a również w hutnictwie, cukrownictwie, przemyśle papierniczym, chemicznym i farmaceutycznym wanad.
Definicja WĘGIEL ASYMETRYCZNY:
Co to jest cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co cząsteczka nie posiada środka symetrii ani płaszczyzny symetrii, np wanad.

Czym jest WANAD znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: