Słownik WAPŃ co to znaczy.
Słownik WAPŃ. Co znaczy 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał.

Czy przydatne?

Definicja WAPŃ

Co to znaczy wapń: znak Ca, (z łaciny Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany, znane było w starożytnym Rzymie. Pierwiastek odkryty poprzez H. Davy´ego w 1808 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: kalcyt, dolomit, gips, anhydryt, apatyt, fosforyt, fluoryt, anortyt, wolastonit; w wodach mineralnych (w formie wodorowęglanu, siarczanu(VI), chlorku) i wodzie morskiej (0,16% CaSO4); zawartość w skorupie ziemskiej: 4,6% mas. Zawartość w organizmie człowieka 1,5% masy. W. występuje w trzech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały z połyskiem, miękki, na powietrzu pokrywa się nalotem. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów w. 4s2; w związkach występuje na II stopniu utlenienia; t.t. 842°C, t.w. 1484°C, gęstość 1,55g·cm-3. Pary wapnia barwią płomień na ceglastoczerwono. Czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku CaO, spalany w powietrzu przechodzi dodatkowo w azotek Ca3N2. Reaguje z fluorowcami, a po ogrzaniu również z węglem (powstaje acetylenek CaC2, ↑ karbid), fosforem, siarką, wodorem i amoniakiem (dając azotek i wodorek wapnia, przejściowo tworzą się amidek Ca(NH2)2, imidek CaNH i H2). Rozp. w ciekłym amoniaku, daje roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. W temp. pokojowej pasywuje się w wodzie Ca(OH)2 ; roztwarza się w kwasach (niezależnie od stężonego kwasu azotowego(V)) wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają mocne właściwości zasadowe. Metaliczny w. stosuje się w metalurgii do odtleniania i odsiarczania w procesie otrzymywaniu metali i ich stopów, do otrzymywania innych metali (Cr, Zr, V, Ti, Th, U) i bonus stopowy; do odsiarczania produktów naftowych, zaś związki stosuje się w budownictwie, przemyśle chem. (synteza acetylenu (↑ etyn)), szklarskim i cukrowniczym i rolnictwie do odkwaszania gleb i jako nawóz. Metaliczny w. otrzymuje się poprzez elektrolizę stopionej mieszaniny CaCl2 + KCl albo CaCl2 + CaF2. Makroelement; niedobór zaburza mechanizm wapnienia kości i zębów; w nadmiarze toksyczny

Definicja WYMIANA POJEDYNCZA:
Co to jest ↑ zamiana prosta wapń.
Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE:
Co to jest poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony wapń.
Definicja WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:
Co to jest charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość, reaktywność, umiejętność reagowania z ustalonymi związkami wapń.
Definicja WIDMO ABSORPCYJNE:
Co to jest intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni (IR), widmo absorpcyjne w ultrafiolecie i świetle wapń.

Czym jest WAPŃ znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: