Słownik WĘGIEL KAMIENNY co to znaczy.
Słownik WĘGIEL KAMIENNY. Co znaczy 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi.

Czy przydatne?

Definicja WĘGIEL KAMIENNY

Co to znaczy węgiel kamienny: substancja stała, zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu (moment karboński) w rezultacie przemian szczątków roślinnych. Najstarszy gatunek w.k. (↑ antracyt) zawiera około 97% C. Węgiel posiada bardzo złożoną i urozmaiconą budowę. Użytkowany jako paliwo (wartość opałowa 34MJ·kg-1)

Definicja WSKAŹNIKI KWASOWO- ZASADOWE:
Co to jest parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie niż cząsteczki niezdysocjowane (zmieniają swą barwę w ustalonym zakresie pH WĘGIEL KAMIENNY.
Definicja WODA CHLOROWA:
Co to jest chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek tworzącego się kwasu chlorowego(I): Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO. Światło skutkuje WĘGIEL KAMIENNY.
Definicja WOODWARD ROBERT BURNS:
Co to jest chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków, takich jak: ↑ chlorofil, ↑ cholesterol, ↑ kortyzon, ↑ chinina, ↑ WĘGIEL KAMIENNY.
Definicja WODORKI:
Co to jest innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z bardziej od wodoru elektrododatnimi metalami 1, 2 i 3 ekipy układu WĘGIEL KAMIENNY.

Czym jest WĘGIEL KAMIENNY znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: