Słownik WĘGIEL co to znaczy.
Słownik WĘGIEL. Co znaczy Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W.

Czy przydatne?

Definicja WĘGIEL

Co to znaczy węgiel: znak C, (z łaciny Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym (jako diament i grafit), w formie minerałów węglanowych; w węglu kamiennym, ropie naftowej i gazie ziemnym; w atmosferze w formie tlenku węgla(IV) - 0,03÷0,04% obj.; w wodzie morskiej 0,005% mas. (jako węglany, wodorowęglany, wolny kwas węglowy); w organizmach żywych; zawartość w skorupie ziemskiej: 0,018% mas. Zawartość w organizmie człowieka: 18% masy. Węgiel występuje w kilku odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków), takich jak: ↑ diament, ↑ grafit, ↑ fullereny, ↑ karbin. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów w. 2p22p2. W związkach występuje na stopniach utlenienia od -IV do IV, najtrwalsze: -IV, IV. Węgiel jest odporny na działanie powietrza; w temp. pokojowej reaguje tylko z fluorem (dając CF4), w podwyższonej spala się w tlenie i powietrzu (do CO przy niedomiarze tlenu i CO2 przy pełnym dostępie tlenu), reaguje z chlorem (do C2Cl6 i C6Cl6), siarką (do CS2), wodorem (daje acetylen C2H2 (↑ etyn)) azotem (powstaje ↑ dicyjan (CN)2; dalsza reakcja z wodorem prowadzi do ↑ cyjanowodoru HCN i różnymi metalami (dając węgliki). W. roztwarza się w kwasach utleniających na gorąco. Grafit jest bardziej reaktywny od diamentu. Węgiel rozpuszcza się w ciekłym żelazie (↑ stale, ↑ surówka). Tworzy tlenki: CO - bez zaangażowania wobec wody i kwasowe: CO2, C2O3 (O=C=C=C=O, tritlenek diwęgla, daje ↑ kwas malonowy) i C12O9 (daje ↑ kwas mellitowy). Węgiel w formie ↑ paliw kopalnych jest użytkowany do celów opałowych i do otrzymywania energii elektrycznej, CO stosowanego w syntezie chem.; w formie koksu użytkowany w metalurgii jako reduktor. Związki stosuje się jako tworzywa sztuczne, włókna syntetyczne, leki, barwniki, i tak dalej Promieniotwórczy izotop 14C (τ1/2 = 5730 lat) jest użytkowany do datowania. Makroelement, nietoksyczny, lecz nie wszystkie jego związki (CO, COCl2, CN-, część org.) są mocnymi truciznami

Definicja WSKAŹNIKI UNIWERSALNE:
Co to jest ↑ parametry kwasowo-zasadowe węgiel.
Definicja WITERYT:
Co to jest minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru węgiel.
Definicja WODA AMONIAKALNA:
Co to jest 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków węgiel.
Definicja WZÓR PRZESTRZENNY:
Co to jest wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np węgiel.

Czym jest WĘGIEL znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: