Słownik WĘGLANY co to znaczy.
Słownik WĘGLANY. Co znaczy zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLANY

Co to znaczy węglany: sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę zarówno w historii życia na ziemi (węglan wapnia stanowi budulec skorupek i szkieletów wielu zwierząt, jak na przykład małży, ślimaków, koralowców, głowonogów), jak i w życiu codziennym (wapień CaCO3 służy jako surowiec do otrzymywania materiałów budowlanych) i przemyśle (K2CO3 i Na2CO3 są użytkowane w hutnictwie szkła). Bezb., jeżeli kation jest bezb. Niezależnie od węglanów litowców są nierozp. w wodzie. W roztworze hydrolizują dając odczyn zasadowy; pod wpływem kwasów rozkładają się z wydzieleniem gazowego CO2. Prażone rozkładają się zazwyczaj z wydzieleniem gazowego CO2 i odpowiedniego tlenku metalu. Por. wodorowęglany

Definicja WIDMO EMISYJNE:
Co to jest zależność intensywności emitowanego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo fluorescencyjne i widmo Ramana węglany.
Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE:
Co to jest poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony węglany.
Definicja WYKRES FAZOWY:
Co to jest ↑ diagram fazowy węglany.
Definicja WĘGIEL KAMIENNY:
Co to jest zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu (moment karboński) w rezultacie przemian szczątków roślinnych węglany.

Czym jest WĘGLANY znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: