Słownik WĘGLANY co to znaczy.
Słownik WĘGLANY. Co znaczy zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLANY

Co to znaczy węglany: sole nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę zarówno w historii życia na ziemi (węglan wapnia stanowi budulec skorupek i szkieletów wielu zwierząt, jak na przykład małży, ślimaków, koralowców, głowonogów), jak i w życiu codziennym (wapień CaCO3 służy jako surowiec do otrzymywania materiałów budowlanych) i przemyśle (K2CO3 i Na2CO3 są użytkowane w hutnictwie szkła). Bezb., jeżeli kation jest bezb. Niezależnie od węglanów litowców są nierozp. w wodzie. W roztworze hydrolizują dając odczyn zasadowy; pod wpływem kwasów rozkładają się z wydzieleniem gazowego CO2. Prażone rozkładają się zazwyczaj z wydzieleniem gazowego CO2 i odpowiedniego tlenku metalu. Por. wodorowęglany

Definicja WĘGLOWODANY:
Co to jest albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są wielowodorotlenowe aldehydy i wielowodorotlenowe ketony albo WĘGLANY.
Definicja WAPNO PALONE:
Co to jest tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno gaszone). Pozyskiwane w rezultacie prażenia wapieni: CaCO3 CaO + CO2 WĘGLANY.
Definicja WĘGLOWODORY NIENASYCONE:
Co to jest których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory nienasycone z jednym wiązaniem podwójnym to ↑ alkeny (CnH2n); z jednym WĘGLANY.
Definicja WODOROTLENKI METALI:
Co to jest ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi WĘGLANY.

Czym jest WĘGLANY znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: