Słownik WĘGLOWODORY AROMATYCZNE co to znaczy.
Słownik WĘGLOWODORY AROMATYCZNE. Co znaczy płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLOWODORY AROMATYCZNE

Co to znaczy węglowodory aromatyczne: odmiennie areny; węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce nienasycony charakter, a które mimo są to raczej bierne w reakcjach przyłączania, z kolei wykazują reaktywność w rekcjach podstawiania. Cząsteczki w.a. zawierają (prócz wiązań σ) wiązanie zdelokalizowane - złożone z chmury elektronów π - rozciągające się na cały pierścień. Liczbę elektronów π ustala reguła Hückla: 4n + 2, gdzie: n = , 1, 2, 3,... W rezultacie sprzężenia elektronów π, energia cząsteczki węglowodoru aromatycznego obniża się o tak zwany energię rezonansu, co skutkuje przyrost trwałości układu aromatycznego wiązań i brak własności nienasyconych wykazywanych poprzez ↑ alkeny i ↑ alkiny (reakcje addycji) - mimo obecności w pierścieniu węglowodoru aromatycznego chmury elektronów π. Areny można podzielić na następujące szeregi: benzen i jego homologi (takie jak ↑ toluen); pochodne metanu i etanu (na przykład tetrafenylometan C(C6H5)4); węglowodory z nienasyconym i aromatycznym łańcuchem bocznym (takie jak ↑ styren CH2=CH-C6H5 czy bifenyl (C6H5)2) i węglowodory o skondensowanych pierścieniach (na przykład naftalen). Typowe węglowodory aromatyczne to: ↑ benzen (C6H6), ↑ naftalen (C10H8), ↑ antracen (C14H10). Charakter aromatyczny mają również nie wszystkie kationy i aniony org., takie jak anion cyklopentadienylowy C5H5- występujący w cząsteczce ferrocenu. O właściwościach chem. w.a. decyduje obecność układu sprzężonych wiązań π; związki te ulegają w pierwszej kolejności reakcjom podstawienia elektrofilowego w pierścieniu aromatycznym, do których należą: ↑ halogenowanie, ↑ nitrowanie, ↑ sulfonowanie, ↑ alkilowanie i ↑ acylowanie. Reakcje te mają spore znaczenie praktyczne, umożliwiają otrzymanie licznych podstawionych związków aromatycznych, których podstawniki mogą w dalszym ciągu być zamieniane na inne. W.a. są związkami silnie trującymi (benzen należy do w najwyższym stopniu niebezpiecznych trucizn przemysłowych), mają nierzadko działanie rakotwórcze (na przykład 3,4-benzopiren). W przyrodzie lżejsze w.a. występują w ropie naftowej i olejkach roślinnych, zaś układy skondensowane - w węglu kamiennym. Skondensowane w.a. tworzą się również w substancjach org. poddanych działaniu wysokiej temp., na przykład w pieczonym mięsie czy dymie papierosowym. Por. związki heterocykliczne

Definicja WITAMINA b1:
Co to jest bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem. Występuje w otrębach zbóż, drożdżach, nasionach roślin strączkowych, ziemniakach węglowodory aromatyczne co znaczy.
Definicja WYCHWYT ELEKTRONU, Wychwyt K:
Co to jest polegająca na reakcji elektronu (zazwyczaj z powłoki K danego atomu) z protonem i emisji neutrina elektronowego (υe), odpowiednio z równaniem: p+ + e- n° + υe. Liczba masowa nie wymienia się, a węglowodory aromatyczne krzyżówka.
Definicja WZÓR EMPIRYCZNY:
Co to jest ↑ wzór elementarny węglowodory aromatyczne co to jest.
Definicja WOODWARD ROBERT BURNS:
Co to jest chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków, takich jak: ↑ chlorofil, ↑ cholesterol, ↑ kortyzon, ↑ chinina, ↑ węglowodory aromatyczne słownik.

Czym jest WĘGLOWODORY AROMATYCZNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: