Słownik WĘGLOWODORY NASYCONE co to znaczy.
Słownik WĘGLOWODORY NASYCONE. Co znaczy tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLOWODORY NASYCONE

Co to znaczy węglowodory nasycone: węglowodory, których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 (tetraedryczny atom węgla) - wiązania skierowane do naroży tetraedru. Kąty między wiązaniami są równe 109°28´. Długości wiązań C-C wynoszą 154 pm, a długości wiązań C-H 109 pm. Atomy węgla w węglowodorach nasyconych mogą się obracać (wraz z podstawnikami) wokół osi C-C, a bariery energetyczne tej rotacji są niewielkie. Węglowodory nasycone podzielone są na węglowodory o budowie łańcuchowej (↑ alkany - CnH2n+2) i cyklicznej (cykloalkany - CnH2n). Alkany mogą mieć prostą budowę łańcuchową lub rozgałęzioną. Cykloalkany mogą mieć łańcuchy boczne. W.n. są bardzo niewiele reaktywne (spora trwałość wiązań C-C i C-H). Ich fundamentalne reakcje to reakcja podstawienia atomów wodoru atomami chloru albo bromu, która zachodzi w obecności światła, a przebiega odpowiednio z łańcuchowym mechanizmem rodnikowym i reakcja spalania przebiegająca z wytworzeniem CO2 i H2O (w razie ograniczonego dostępu tlenu reakcja spalania może przebiegać z wytworzeniem CO albo sadzy)

Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE:
Co to jest poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony węglowodory nasycone.
Definicja WITAMINA b14, Kwas Folinowy:
Co to jest pochodna ↑ kwasu foliowego; użytkowana do leczenia anemii węglowodory nasycone.
Definicja WZÓR SUMARYCZNY:
Co to jest wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 węglowodory nasycone.
Definicja WANADOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ wanad, ↑ niob, ↑ tantal, ↑ dubn. Wszystkie pierwiastki to metale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w węglowodory nasycone.

Czym jest WĘGLOWODORY NASYCONE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: