WĘGLOWODORY NASYCONE co to znaczy
Słownik WĘGLOWODORY NASYCONE. Co znaczy tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLOWODORY NASYCONE

Co to znaczy węglowodory nasycone: węglowodory, których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 (tetraedryczny atom węgla) - wiązania skierowane do naroży tetraedru. Kąty między wiązaniami są równe 109°28´. Długości wiązań C-C wynoszą 154 pm, a długości wiązań C-H 109 pm. Atomy węgla w węglowodorach nasyconych mogą się obracać (wraz z podstawnikami) wokół osi C-C, a bariery energetyczne tej rotacji są niewielkie. Węglowodory nasycone podzielone są na węglowodory o budowie łańcuchowej (↑ alkany - CnH2n+2) i cyklicznej (cykloalkany - CnH2n). Alkany mogą mieć prostą budowę łańcuchową lub rozgałęzioną. Cykloalkany mogą mieć łańcuchy boczne. W.n. są bardzo niewiele reaktywne (spora trwałość wiązań C-C i C-H). Ich fundamentalne reakcje to reakcja podstawienia atomów wodoru atomami chloru albo bromu, która zachodzi w obecności światła, a przebiega odpowiednio z łańcuchowym mechanizmem rodnikowym i reakcja spalania przebiegająca z wytworzeniem CO2 i H2O (w razie ograniczonego dostępu tlenu reakcja spalania może przebiegać z wytworzeniem CO albo sadzy)

Czym jest WĘGLOWODORY NASYCONE znaczenie w Definicje chemia W .