Słownik WĘGLOWODORY NASYCONE co to znaczy.
Słownik WĘGLOWODORY NASYCONE. Co znaczy tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLOWODORY NASYCONE

Co to znaczy węglowodory nasycone: węglowodory, których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 (tetraedryczny atom węgla) - wiązania skierowane do naroży tetraedru. Kąty między wiązaniami są równe 109°28´. Długości wiązań C-C wynoszą 154 pm, a długości wiązań C-H 109 pm. Atomy węgla w węglowodorach nasyconych mogą się obracać (wraz z podstawnikami) wokół osi C-C, a bariery energetyczne tej rotacji są niewielkie. Węglowodory nasycone podzielone są na węglowodory o budowie łańcuchowej (↑ alkany - CnH2n+2) i cyklicznej (cykloalkany - CnH2n). Alkany mogą mieć prostą budowę łańcuchową lub rozgałęzioną. Cykloalkany mogą mieć łańcuchy boczne. W.n. są bardzo niewiele reaktywne (spora trwałość wiązań C-C i C-H). Ich fundamentalne reakcje to reakcja podstawienia atomów wodoru atomami chloru albo bromu, która zachodzi w obecności światła, a przebiega odpowiednio z łańcuchowym mechanizmem rodnikowym i reakcja spalania przebiegająca z wytworzeniem CO2 i H2O (w razie ograniczonego dostępu tlenu reakcja spalania może przebiegać z wytworzeniem CO albo sadzy)

Definicja WODY SIARCZANE:
Co to jest ↑ wody mineralne węglowodory nasycone.
Definicja WIDMO PROMIENIOWANIA:
Co to jest promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje (poczynając od fal najdłuższych): fale radiowe węglowodory nasycone.
Definicja WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK:
Co to jest holenderski, badał oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązanie van der Waalsa, siły van der Waalsa, promień van der Waalsa), podał równanie stanu dla gazów rzeczywistych (równanie van der Waalsa węglowodory nasycone.
Definicja WITAMINA E:
Co to jest związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na działanie utleniaczy. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 1·10-2÷5·10-2g. Niedobór (gł. u węglowodory nasycone.

Czym jest WĘGLOWODORY NASYCONE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: