Słownik WIETRZENIE co to znaczy.
Słownik WIETRZENIE. Co znaczy zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem.

Czy przydatne?

Definicja WIETRZENIE

Co to znaczy wietrzenie: rozpad skał powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje mechanizmy rozpuszczania, hydrolizy, utleniania, redukcji i przeprowadzania w węglany, zachodzące pod wpływem działania wody, tlenu, CO2 i innych substancji. Intensywność i natura w. zależy od rodzaju skał i warunków klimatycznych; w. chem. przeważa w klimacie gorącym i wilgotnym

Definicja WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY:
Co to jest 1845-1888) fizyk pol., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z K. Olszewskim) dokonał skroplenia powietrza wietrzenie.
Definicja WYMIANA JONOWA:
Co to jest fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H+aq i OH- pochodzące z cząsteczek ↑ jonitów. Zdarzenie tj. używane do wietrzenie.
Definicja WIĄZANIE METALICZNE:
Co to jest występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako rezultat przyciągania pomiędzy jonami atomowymi i elektronami wietrzenie.
Definicja WIĄZANIE VAN DER WAALSA:
Co to jest ↑ oddziaływania van der Waalsa wietrzenie.

Czym jest WIETRZENIE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: