Słownik WIETRZENIE co to znaczy.
Słownik WIETRZENIE. Co znaczy zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem.

Czy przydatne?

Definicja WIETRZENIE

Co to znaczy wietrzenie: rozpad skał powodowany poprzez impulsy mechaniczne (wiatr, zwiększanie objętości poprzez zamarzającą wodę) i chem. W. chem. obejmuje mechanizmy rozpuszczania, hydrolizy, utleniania, redukcji i przeprowadzania w węglany, zachodzące pod wpływem działania wody, tlenu, CO2 i innych substancji. Intensywność i natura w. zależy od rodzaju skał i warunków klimatycznych; w. chem. przeważa w klimacie gorącym i wilgotnym

Definicja WIELKI WYBUCH:
Co to jest Big Bang), start czasu, przestrzeni i ↑ materii tworzącej Wszechświat (stąd pytanie, co było przed W.W., który stanowi start czasu, jest bezzasadne). Wg aktualnej postaci teorii W.W. Kosmos powstał wietrzenie.
Definicja WODY ALKALICZNE:
Co to jest ↑ wody mineralne wietrzenie.
Definicja WRZENIE CIECZY:
Co to jest wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i zapobiegają przegrzewaniu się cieczy, a tym samym wietrzenie.
Definicja WZÓR SUMARYCZNY:
Co to jest wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 wietrzenie.

Czym jest WIETRZENIE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: