Słownik WINYL co to znaczy.
Słownik WINYL. Co znaczy otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu.

Czy przydatne?

Definicja WINYL

Co to znaczy winyl: tradycyjna nazwa ↑ rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś jeszcze w nazwach nie wszystkich związków, takich jak ↑ chlorek winylu i tworzywa sztuczne, na przykład ↑ poli(chlorek winylu) PCW

Definicja WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej ilości substratów. Por. wydajność praktyczna reakcji chemicznej winyl.
Definicja WIDMO PROMIENIOWANIA:
Co to jest promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje (poczynając od fal najdłuższych): fale radiowe winyl.
Definicja WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH:
Co to jest ↑ pOH winyl.
Definicja WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Co to jest charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między innymi kolor, twardość, rozpuszczalność, przewodnictwo cieplne i winyl.

Czym jest WINYL znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: