Słownik WKOZA co to znaczy.
Słownik WISKOZA. Co znaczy wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana.

Czy przydatne?

Definicja WISKOZA

Co to znaczy wiskoza: wytwór pośredni w procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez rozpuszczenie ksantogenianu celulozy (↑ ksantogenian celulozy) w rozcieńczonym roztworze NaOH. Przepuszczana poprzez bardzo gęste sita do roztworu kwasu siarkowego(VI) tworzy włókna przędne jedwabiu wiskozowego. Przepuszczana poprzez wąską szczelinę do roztworu koagulującego tworzy folię, która po nasyceniu gliceryną daje ↑ celofan

Definicja WARUNKI STANDARDOWE:
Co to jest ciśnienia i temp.; temp. standardowa T = 298,16K ≈ 298K (25°C) i ciśnienie standardowe p = 1013,25hPa (1 atm) ≈ 1013hPa (w 1984 r. IUPAC zaleciło zmianę wartości ciśnienia standardowego na 1000hPa (1 WISKOZA.
Definicja WIĄZANIE JONOWE:
Co to jest powstałe wskutek przejścia elektronów walencyjnych od jednego z tworzących go atomów do drugiego. Powstałe wówczas jony przyciągają się wzajemnie, co wyjaśnia przyczynę fiz. tworzenia tego wiązania i WISKOZA.
Definicja WĘGLOWODORY NASYCONE:
Co to jest których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 (tetraedryczny atom węgla) - wiązania skierowane do naroży tetraedru WISKOZA.
Definicja WODA BARYTOWA:
Co to jest wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki zachodzącej reakcji: Ba(OH)2 + CO2 BaCO3↓ + H2O. Węglan baru jest trudno rozp WISKOZA.

Czym jest WISKOZA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: