Słownik WITAMINA B12 co to znaczy.
Słownik WITAMINA B12. Co znaczy trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem.

Czy przydatne?

Definicja WITAMINA B12

Co to znaczy witamina b12: cyjanokobalamina, kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w wątrobie. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 1·10-6÷5·10-6g. Niedobór skutkuje anemię. Użytkowana do leczenia anemii i schorzeń wątroby. Pozyskiwana jako wyciąg z wątroby albo na drodze biosyntezy

Definicja WODA:
Co to jest oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w funkcjonowaniu ziemskiej biosfery. Cząsteczka w. ma budowę kątową (kąt witamina b12.
Definicja WIĄZANIE π:
Co to jest kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych symetrycznie względem płaszczyzny węzłowej, gdzie leżą atomy nim witamina b12.
Definicja WIATR SŁONECZNY:
Co to jest korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez Słońce; złożona jest gł. z protonów i elektronów (średnio w 1 cm3 znajduje się witamina b12.
Definicja WZÓR BALMERA:
Co to jest 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość fali; RH - stała Rydberga = 1,0967758·107·m-1, liczby nII i nI to liczby witamina b12.

Czym jest WITAMINA B12 znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: