Słownik WITAMINA B6 co to znaczy.
Słownik WITAMINA B6. Co znaczy kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C.

Czy przydatne?

Definicja WITAMINA B6

Co to znaczy witamina b6: pirydoksyna, adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje w ziarnach zbóż, drożdżach, jajach, mięsie, wątrobie i jarzynach. W organizmie człowieka syntezowana poprzez bakterie obecne w jelitach. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 2·10-3g. Niedobór skutkuje zaburzenia procesu przemiany białek, anemię, zapalenia skóry, u dzieci symptomy padaczkowe. Użytkowana do leczenia chorób skóry, serca i miażdżycy. Pozyskiwana syntetycznie

Definicja WIĄZANIE σ:
Co to jest wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na przykład wiązanie C-C w etanie witamina b6.
Definicja WODOROTLENKI METALI:
Co to jest ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi witamina b6.
Definicja WODÓR IN STATU NASCENDI:
Co to jest ↑ wodór atomowy witamina b6.
Definicja WĘGIEL KAMIENNY:
Co to jest zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu (moment karboński) w rezultacie przemian szczątków roślinnych witamina b6.

Czym jest WITAMINA B6 znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: