Słownik WITAMINA C kwas askorbinowy co to znaczy.
Słownik WITAMINA C, kwas askorbinowy. Co znaczy bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie.

Czy przydatne?

Definicja WITAMINA C, kwas askorbinowy

Co to znaczy witamina c, kwas askorbinowy: lakton kwasu 2-keto-L-gulonowego; związek aktywny optycznie; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu, t.t. 192°C z rozkładem; reduktor - w roztworze wodnym utlenia się tlenem z powietrza. Występuje w owocach i warzywach (owoce cytrusowe, dzikiej róży, głogu, jabłka, szpinak, papryka, pomidory). Syntezują ją także organizmy nie wszystkich ssaków (na przykład szczurów). Dobowe zapotrzebowanie wynosi 5·10-2÷10-1g. Niedobór skutkuje szkorbut, obniżenie odporności organizmu, zaburzenia w przyswajaniu żelaza i w procesie wapnienia kości. Niedobór odczuwalny jest przeważnie wiosną. Użytkowana powszechnie w lecznictwie i do witaminizowania produktów spożywczych. Pozyskiwana syntetycznie (na przykład z glukozy) albo z produktów naturalnych

Definicja WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:
Co to jest charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość, reaktywność, umiejętność reagowania z ustalonymi związkami WITAMINA C, Kwas Askorbinowy.
Definicja WODA WAPIENNA:
Co to jest roztwór wodny wodorotlenku (↑ wodorotlenki metali) wapnia (zawiera 1,7g Ca(OH)2 w 1dm3 roztworu). Użytkowana do identyfikowania CO2; następuje zmętnienie w konsekwencji tworzenia się białego osadu WITAMINA C, Kwas Askorbinowy.
Definicja WODORKI:
Co to jest innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z bardziej od wodoru elektrododatnimi metalami 1, 2 i 3 ekipy układu WITAMINA C, Kwas Askorbinowy.
Definicja WODA MORSKA:
Co to jest woda pokrywająca 70% powierzchni Ziemi w formie mórz i oceanów, zawiera sporą liczba rozpuszczonych w niej soli mineralnych (szczególnie NaCl WITAMINA C, Kwas Askorbinowy.

Czym jest WITAMINA C, kwas askorbinowy znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: