Słownik WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE co to znaczy.
Słownik WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE. Co znaczy stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do.

Czy przydatne?

Definicja WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Co to znaczy właściwości fizyczne: cechy charakteryzujące substancję pod względem wyglądu, stanu skupienia, parametrów mechanicznych i tym podobne Do w.f. należą między innymi kolor, twardość, rozpuszczalność, przewodnictwo cieplne i elektryczne, temp. topnienia, wrzenia i sublimacji

Definicja WODY ŻELAZISTE:
Co to jest ↑ wody mineralne właściwości fizyczne.
Definicja WODÓR:
Co to jest Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie występuje w formie wolnej (górne warstwy atmosfery) i właściwości fizyczne.
Definicja WZÓR ELEMENTARNY:
Co to jest empiryczny, doświadczalny; wzór związku chem., opisujący jedynie ilościowe udziały pierwiastków w cząsteczce, w nielicznych sytuacjach (dla najprostszych związków) tożsamy ze wzorem rzeczywistym. Na właściwości fizyczne.
Definicja WZÓR SUMARYCZNY:
Co to jest wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 właściwości fizyczne.

Czym jest WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: