Słownik WODA CIĘŻKA co to znaczy.
Słownik WODA CIĘŻKA. Co znaczy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można.

Czy przydatne?

Definicja WODA CIĘŻKA

Co to znaczy woda ciężka: D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie zatężania ulega rozkładowi na H2O i D2O. Właściwości fizyczne wody ciężkiej różnią się znacząco od właściwości wody zwykłej (dla porównania podano również dane dla T2O): W wodzie ciężkiej mechanizm dysocjacji związków jonowych zachodzi w nieco mniejszym stopniu niż w wodzie zwykłej; woda ciężka jest szkodliwa dla rozwoju nie wszystkich bakterii i zakłóca mechanizm kiełkowania roślin. Otrzymywanie: wielostopniowa elektroliza ługów poelektrolitycznych, tzn. roztworów przedtem użytkowanych jako elektrolity albo katalityczna zamiana izotopów. Zaobserwowano, iż wodór wydzielający się w trakcie elektrolizy wody jest uboższy w deuter niż woda poddawana elektrolizie (prędkość wydzielania protu jest 6 razy większa od szybkości wydzielania deuteru). Zatem stosunkowo trwania procesu następuje jej wzbogacenie w D2O. Wydzielający się wodór spala się, a otrzymaną wodę zawraca się do poprzednich etapów elektrolizy. Z 1m3 naturalnej wody można dostać na drodze elektrolizy 30 cm3 wody ciężkiej zawierającej 99% D2O. Woda ciężka jest użytkowana jako ↑ moderator w reaktorach jądrowych

Definicja WZORY STEREOCHEMICZNE:
Co to jest płaskie albo ↑ przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑ asymetrycznych atomach węgla WODA CIĘŻKA.
Definicja WISKOZA:
Co to jest procesie otrzymywania jedwabiu sztucznego (wiskozowego; ↑ jedwab sztuczny); lepka, pomarańczowa ciecz otrzymana poprzez rozpuszczenie ksantogenianu celulozy (↑ ksantogenian celulozy) w rozcieńczonym WODA CIĘŻKA.
Definicja WĘGIEL:
Co to jest Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym (jako diament i grafit), w formie minerałów WODA CIĘŻKA.
Definicja WAZELINA:
Co to jest zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i chloroformie. Biała albo żółtawa masa. Pozyskiwana w trakcie destylacji ropy WODA CIĘŻKA.

Czym jest WODA CIĘŻKA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: