Słownik WODA CIĘŻKA co to znaczy.
Słownik WODA CIĘŻKA. Co znaczy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można.

Czy przydatne?

Definicja WODA CIĘŻKA

Co to znaczy woda ciężka: D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie zatężania ulega rozkładowi na H2O i D2O. Właściwości fizyczne wody ciężkiej różnią się znacząco od właściwości wody zwykłej (dla porównania podano również dane dla T2O): W wodzie ciężkiej mechanizm dysocjacji związków jonowych zachodzi w nieco mniejszym stopniu niż w wodzie zwykłej; woda ciężka jest szkodliwa dla rozwoju nie wszystkich bakterii i zakłóca mechanizm kiełkowania roślin. Otrzymywanie: wielostopniowa elektroliza ługów poelektrolitycznych, tzn. roztworów przedtem użytkowanych jako elektrolity albo katalityczna zamiana izotopów. Zaobserwowano, iż wodór wydzielający się w trakcie elektrolizy wody jest uboższy w deuter niż woda poddawana elektrolizie (prędkość wydzielania protu jest 6 razy większa od szybkości wydzielania deuteru). Zatem stosunkowo trwania procesu następuje jej wzbogacenie w D2O. Wydzielający się wodór spala się, a otrzymaną wodę zawraca się do poprzednich etapów elektrolizy. Z 1m3 naturalnej wody można dostać na drodze elektrolizy 30 cm3 wody ciężkiej zawierającej 99% D2O. Woda ciężka jest użytkowana jako ↑ moderator w reaktorach jądrowych

Definicja WOSKI:
Co to jest substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów nasyconych kwasów karboksylowych i alkoholi o długich łańcuchach woda ciężka.
Definicja WZÓR NERNSTA:
Co to jest zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej woda ciężka.
Definicja WYPEŁNIACZ:
Co to jest do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość, wytrzymałość na rozciąganie, ścieranie i tym podobne Do popularnych w. należą woda ciężka.
Definicja WODA POGAZOWA:
Co to jest jeden z produktów ↑ suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania amoniaku i siarczanu(VI) amonu (NH4)2SO4 woda ciężka.

Czym jest WODA CIĘŻKA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: