Słownik WODA CIĘŻKA co to znaczy.
Słownik WODA CIĘŻKA. Co znaczy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można.

Czy przydatne?

Definicja WODA CIĘŻKA

Co to znaczy woda ciężka: D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie zatężania ulega rozkładowi na H2O i D2O. Właściwości fizyczne wody ciężkiej różnią się znacząco od właściwości wody zwykłej (dla porównania podano również dane dla T2O): W wodzie ciężkiej mechanizm dysocjacji związków jonowych zachodzi w nieco mniejszym stopniu niż w wodzie zwykłej; woda ciężka jest szkodliwa dla rozwoju nie wszystkich bakterii i zakłóca mechanizm kiełkowania roślin. Otrzymywanie: wielostopniowa elektroliza ługów poelektrolitycznych, tzn. roztworów przedtem użytkowanych jako elektrolity albo katalityczna zamiana izotopów. Zaobserwowano, iż wodór wydzielający się w trakcie elektrolizy wody jest uboższy w deuter niż woda poddawana elektrolizie (prędkość wydzielania protu jest 6 razy większa od szybkości wydzielania deuteru). Zatem stosunkowo trwania procesu następuje jej wzbogacenie w D2O. Wydzielający się wodór spala się, a otrzymaną wodę zawraca się do poprzednich etapów elektrolizy. Z 1m3 naturalnej wody można dostać na drodze elektrolizy 30 cm3 wody ciężkiej zawierającej 99% D2O. Woda ciężka jest użytkowana jako ↑ moderator w reaktorach jądrowych

Definicja WYMIANA POJEDYNCZA:
Co to jest ↑ zamiana prosta woda ciężka.
Definicja WZÓR EINSTEINA:
Co to jest ↑ równoważność masy i energii woda ciężka.
Definicja WYWOŁYWANIE CHROMATOGRAMU:
Co to jest chromatogramu, użytkowana w chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej w razie, gdy rozdzielane frakcje są niewidoczne albo słabo widoczne. W.ch. wykonuje się poprzez spryskiwanie zawierającej woda ciężka.
Definicja W:
Co to jest znak ↑ wolframu woda ciężka.

Czym jest WODA CIĘŻKA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: