Słownik WODA CIĘŻKA co to znaczy.
Słownik WODA CIĘŻKA. Co znaczy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można.

Czy przydatne?

Definicja WODA CIĘŻKA

Co to znaczy woda ciężka: D2O albo HDO, związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie zatężania ulega rozkładowi na H2O i D2O. Właściwości fizyczne wody ciężkiej różnią się znacząco od właściwości wody zwykłej (dla porównania podano również dane dla T2O): W wodzie ciężkiej mechanizm dysocjacji związków jonowych zachodzi w nieco mniejszym stopniu niż w wodzie zwykłej; woda ciężka jest szkodliwa dla rozwoju nie wszystkich bakterii i zakłóca mechanizm kiełkowania roślin. Otrzymywanie: wielostopniowa elektroliza ługów poelektrolitycznych, tzn. roztworów przedtem użytkowanych jako elektrolity albo katalityczna zamiana izotopów. Zaobserwowano, iż wodór wydzielający się w trakcie elektrolizy wody jest uboższy w deuter niż woda poddawana elektrolizie (prędkość wydzielania protu jest 6 razy większa od szybkości wydzielania deuteru). Zatem stosunkowo trwania procesu następuje jej wzbogacenie w D2O. Wydzielający się wodór spala się, a otrzymaną wodę zawraca się do poprzednich etapów elektrolizy. Z 1m3 naturalnej wody można dostać na drodze elektrolizy 30 cm3 wody ciężkiej zawierającej 99% D2O. Woda ciężka jest użytkowana jako ↑ moderator w reaktorach jądrowych

Definicja WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI:
Co to jest f - współczynnik korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f jest bliski jedności woda ciężka co znaczy.
Definicja WANAD:
Co to jest Vanadium), pierwiastek chem., metal, Z = 23, m.at. 50,9415u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty poprzez A.M. del Rio w 1801 r. (Francuska Akademia Nauk nie uznała tego odkrycia); powtórnie odkryty w 1830 r woda ciężka krzyżówka.
Definicja WRZENIE CIECZY:
Co to jest wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i zapobiegają przegrzewaniu się cieczy, a tym samym woda ciężka co to jest.
Definicja WĘGLE KOPALNE:
Co to jest ekipa ↑ paliw kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej: spalanie w celu uzyskania energii, ↑ odgazowanie i ↑ zgazowanie woda ciężka słownik.

Czym jest WODA CIĘŻKA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: