Słownik WODÓR co to znaczy.
Słownik WODÓR. Co znaczy Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H.

Czy przydatne?

Definicja WODÓR

Co to znaczy wodór: znak H, (z łaciny Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie występuje w formie wolnej (górne warstwy atmosfery) i związanej: woda, minerały, ↑ paliwa kopalne, świat roślin i zwierząt, zawartość w skorupie ziemskiej: 0,9% mas.; zawartość w organizmie człowieka: 10% masy. Najpowszechniejszy pierwiastek Wszechświata: 73% masy. Występuje w cząsteczkach dwuatomowych (dwa izomery) i jako ↑ wodór atomowy. Ma cztery ↑ izotopy: ↑ prot, ↑ deuter, ↑ tryt i wodór-5 (5H; odkryty w 2001r.). Z racji na znaczącą różnicę mas izotopów różnice we właściwościach fiz. są bardziej wyraźne niż w razie izotopów innych pierwiastków. Różnice we właściwościach chem. polegają gł. na różnej szybkości reakcji izotopów z danymi substancjami. Wodór jest gazem bezb. i bezwonnym. Pali się; z tlenem i powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Prot stanowi 99,984% zatem wodór naturalny ma wskaźniki fizyczne bardzo zbliżone do parametrów protu; t.t. -259,3°C, t.w. -252,8°C; gęstość 0,08988g·dm-3 (gaz), 0,0708g·cm-3 (ciecz) 0,088g·cm-3 (ciało stałe). Pod ciśnieniem p>1,6GPa(?) i w temp. 3300°C istnieje najprawdopodobniej jako wodór metaliczny o właściwościach nadprzewodzących. Występuje na -I i I stopniu utleniania. Wodór jest niewiele czynny w temp. pokojowej - reaguje z fluorem, tlenem (po zainicjowaniu reakcji iskrą elektryczną), chlorem (po naświetleniu), a w podwyższonej z różnymi pierwiastkami. Potencjały standardowe . Mocny reduktor. W. stosuje się w syntezach org. (uwodornienie tłuszczów, produkcja syntetycznych benzyn i alkoholi) i nieorg. (reakcja otrzymywania amoniaku, chlorowodoru). Wykorzystanie ciężkich izotopów wodoru: zobacz deuter i tryt. W. otrzymuje się na skalę przemysłową poprzez: konwersję metanu z parą wodną, reakcję węgla (koksu) z parą wodną i elektrolizę wody i roztworów wodnych nie wszystkich soli (na przykład NaCl). Otrzymywanie w laboratorium obejmuje reakcję metali czynnych z wodą i kwasami i elektrolizę wody. Zawarty w górnych warstwach atmosfery ziemskiej, w. odpowiedzialny jest za błękitny kolor pogodnego nieba. Chaotyczne zawirowania gęstości w. (fluktuacje) rozpraszają część światła słonecznego o częstotliwościach odpowiadających barwie niebieskiej. Zdarzenie to zostało w początkach XX wieku omówione poprzez wybitnego polskiego fizyka M. Smoluchowskiego

Definicja WÖHLER FRIEDRICH:
Co to jest niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię u Berzeliusa w Sztokholmie. W 1825 r. został nauczycielem w Berlinie. W 1827 r wodór.
Definicja WITAMINA K:
Co to jest ekipy związków chem. (wit. K1, w. K2, w. K3); jasnożółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 4·10-3g. Niedobór skutkuje zaburzenia krzepliwości krwi wodór.
Definicja WITAMINA b11:
Co to jest ↑ kwas foliowy wodór.
Definicja WĘGLANY:
Co to jest nieistniejącego w formie wolnej kwasu węglowego H2CO3, zawierają w cząsteczce resztę kwasową CO32-. Związki te odgrywają wielką rolę zarówno w historii życia na ziemi (węglan wapnia stanowi budulec wodór.

Czym jest WODÓR znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: