Słownik WODORKI co to znaczy.
Słownik WODORKI. Co znaczy wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli.

Czy przydatne?

Definicja WODORKI

Co to znaczy wodorki: związki wodoru z innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z bardziej od wodoru elektrododatnimi metalami 1, 2 i 3 ekipy układu okresowego. W wodorkach tego typu, na przykład w CaH2, LiH, wodór występuje na -I stopniu utlenienia. Są bezb. i krystaliczne, ogrzane ulegają rozkładowi. Reagują z wodą wydzielając wodór na przykład CaH2 + H2O CaO + 2H2. b) Wodorki metaliczne - związki wodoru z metalami zewnątrzprzejściowymi i wewnatrzprzejściowymi. Atomy wodoru w w. metalicznych znajdują się pomiędzy węzłami sieci metalicznych tworząc niestechiometryczne stopy metali z wodorem. c) Wodorki kowalencyjne - związki wodoru z pierwiastkami grup 14-17 układu okresowego, na przykład NH3, SnH4, HF. Są związkami lotnymi, ich trwałość maleje ze wzrostem masy atom. i właściwości metalicznych pierwiastka. W w. fluorowców (HF, HCl, HBr, HJ) zaznacza się spory udział wiązania jonowego upodabniając je do wodorków typu soli

Definicja WODA SODOWA, Woda Gazowana:
Co to jest opracowany poprzez nasycenie wody (regularnie z dodatkami smakowymi, jak w razie oranżady czy Coca-Coli) ↑ tlenkiem węgla(IV). Mechanizm ten przeprowadzany jest pod powiększonym ciśnieniem CO2, zatem wodorki.
Definicja WZÓR SZKIELETOWY:
Co to jest wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np wodorki.
Definicja WIATR SŁONECZNY:
Co to jest korpuskularne rozchodzące się z prędkością 500 km·s-1 i wysyłane w okolicy promieniowania elektromagnetycznego poprzez Słońce; złożona jest gł. z protonów i elektronów (średnio w 1 cm3 znajduje się wodorki.
Definicja WIĄZANIE POTRÓJNE:
Co to jest złożone z wiązania σ (powstałego w rezultacie wzdłużnego nakładania się orbitali; ↑ wiązanie σ) i dwóch wiązań π (stworzonych dzięki bocznemu nakładaniu się orbitali; ↑ wiązanie π). Wiązanie potrójne wodorki.

Czym jest WODORKI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: