Słownik WODORKI co to znaczy.
Słownik WODORKI. Co znaczy wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli.

Czy przydatne?

Definicja WODORKI

Co to znaczy wodorki: związki wodoru z innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z bardziej od wodoru elektrododatnimi metalami 1, 2 i 3 ekipy układu okresowego. W wodorkach tego typu, na przykład w CaH2, LiH, wodór występuje na -I stopniu utlenienia. Są bezb. i krystaliczne, ogrzane ulegają rozkładowi. Reagują z wodą wydzielając wodór na przykład CaH2 + H2O CaO + 2H2. b) Wodorki metaliczne - związki wodoru z metalami zewnątrzprzejściowymi i wewnatrzprzejściowymi. Atomy wodoru w w. metalicznych znajdują się pomiędzy węzłami sieci metalicznych tworząc niestechiometryczne stopy metali z wodorem. c) Wodorki kowalencyjne - związki wodoru z pierwiastkami grup 14-17 układu okresowego, na przykład NH3, SnH4, HF. Są związkami lotnymi, ich trwałość maleje ze wzrostem masy atom. i właściwości metalicznych pierwiastka. W w. fluorowców (HF, HCl, HBr, HJ) zaznacza się spory udział wiązania jonowego upodabniając je do wodorków typu soli

Definicja WSKAŹNIKI KWASOWO- ZASADOWE:
Co to jest parametry alkacymetryczne) - związki chem. o właściwościach słabych kwasów albo zasad, których jony są zabarwione odmiennie niż cząsteczki niezdysocjowane (zmieniają swą barwę w ustalonym zakresie pH WODORKI.
Definicja WITAMINY:
Co to jest o różnorodnej budowie, pochodzenia naturalnego albo pozyskiwana syntetycznie. Witaminy są konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmów. Organizm człowieka nie wytwarza witamin, dlatego WODORKI.
Definicja WRZENIE CIECZY:
Co to jest wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i zapobiegają przegrzewaniu się cieczy, a tym samym WODORKI.
Definicja WODA CIĘŻKA:
Co to jest związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie zatężania ulega rozkładowi na H2O i D2O. Właściwości fizyczne WODORKI.

Czym jest WODORKI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: