Słownik WODOROTLENEK SODU co to znaczy.
Słownik WODOROTLENEK SODU. Co znaczy masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENEK SODU

Co to znaczy wodorotlenek sodu: NaOH, (soda żrąca albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne, tworzą zasadę sodową. Właściwości żrące, łatwo reaguje z metalami amfoterycznymi, pochłania z powietrza dwutlenek węgla tworząc węglan sodowy. Otrzymywany zazwyczaj elektrolitycznie z NaCl (↑ sposób przeponowa, rtęciowa), a użytkowany do produkcji mydła, środków piorących, barwników, rafinowania tłuszczów i ropy naftowej itp

Definicja WITAMINA b12:
Co to jest kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w wątrobie. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 1·10-6÷5·10-6g. Niedobór skutkuje anemię wodorotlenek sodu.
Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem wodorotlenek sodu.
Definicja WĘGLE KOPALNE:
Co to jest ekipa ↑ paliw kopalnych obejmująca: ↑ antracyt, ↑ węgiel kamienny, ↑ węgiel brunatny, ↑ torf. W.k. poddaje się przeróbce obejmującej: spalanie w celu uzyskania energii, ↑ odgazowanie i ↑ zgazowanie wodorotlenek sodu.
Definicja WAPNO GASZONE:
Co to jest wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone): CaO + H2O Ca(OH)2. Użytkowane w budownictwie do wytwarzania, z piaskiem wodorotlenek sodu.

Czym jest WODOROTLENEK SODU znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: