Słownik WODOROTLENEK SODU co to znaczy.
Słownik WODOROTLENEK SODU. Co znaczy masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENEK SODU

Co to znaczy wodorotlenek sodu: NaOH, (soda żrąca albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne, tworzą zasadę sodową. Właściwości żrące, łatwo reaguje z metalami amfoterycznymi, pochłania z powietrza dwutlenek węgla tworząc węglan sodowy. Otrzymywany zazwyczaj elektrolitycznie z NaCl (↑ sposób przeponowa, rtęciowa), a użytkowany do produkcji mydła, środków piorących, barwników, rafinowania tłuszczów i ropy naftowej itp

Definicja WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:
Co to jest charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość, reaktywność, umiejętność reagowania z ustalonymi związkami WODOROTLENEK SODU.
Definicja WĘGIEL BRUNATNY:
Co to jest zawierający około 70% węgla pierwiastkowego. Powstał w trzeciorzędzie, zatem stopień uwęglenia pośredni pomiędzy ↑ węglem kamiennym i ↑ torfem. Użytkowany jako paliwo (wartość opałowa 24÷29MJ·kg-1) i WODOROTLENEK SODU.
Definicja WAPNO GASZONE:
Co to jest wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone): CaO + H2O Ca(OH)2. Użytkowane w budownictwie do wytwarzania, z piaskiem WODOROTLENEK SODU.
Definicja WIĄZANIE KOWALENCYJNE:
Co to jest tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w kryształach kowalencyjnych. Najlepsze wiązanie kowalencyjne ma miejsce w WODOROTLENEK SODU.

Czym jest WODOROTLENEK SODU znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: