Słownik WODOROTLENKI METALI co to znaczy.
Słownik WODOROTLENKI METALI. Co znaczy roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENKI METALI

Co to znaczy wodorotlenki metali: związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi utlenienia metalu, na przykład NaOH - wodorotlenek sodu, Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza(II). Wodorotlenki można podzielić na dwie ekipy: a) wodorotlenki zasadowe, a więc reagujące z kwasami, a nie reagujące z zasadami, b) wodorotlenki amfoteryczne, a więc reagujące z kwasami i zasadami. W.m. są ciałami stałymi; wodorotlenki litowców i berylowców (prócz wodorotlenku berylu Be(OH)2 i wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 są rozp. w wodzie, a ich wodne roztwory to zasady. Wodorotlenki innych metali są trudno rozp. w wodzie. Silnymi zasadami są w. litowców zwane ↑ alkaliami i wodorotlenki wapniowców. Wszystkie w.m. reagują z kwasami tworząc sole, gdzie metal występuje w formie kationu Mn+, na przykład Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2H2O, a wodorotlenki amfoteryczne reagują również z silnymi zasadami tworząc sole, gdzie metal wodorotlenku amfoterycznego znajduje się w anionie, na przykład Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O. W.m. otrzymuje się poprzez uwodnienie tlenków rozp. w wodzie, na przykład K2O + H2O 2KOH, a w razie tlenków nierozp. stosuje się sposoby pośrednie na przykład strącając w. dzięki NaOH z roztworów soli

Definicja WAPŃ:
Co to jest Calcium), pierwiastek chem., metal, Z = 20, m.at. 40,078u, ekipa ↑ berylowców. ↑ Wapno palone, jako materiał budowlany, znane było w starożytnym Rzymie. Pierwiastek odkryty poprzez H. Davy´ego w 1808 wodorotlenki metali.
Definicja WERNER ALFRED:
Co to jest 1866-1919) chemik szwajcarski, zajmował się badaniem budowy ↑ związków kompleksowych i badaniami z zakresu ↑ stereochemii i ↑ izomerii. W 1913 r. Nagroda Nobla wodorotlenki metali.
Definicja WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:
Co to jest charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość, reaktywność, umiejętność reagowania z ustalonymi związkami wodorotlenki metali.
Definicja WYMIANA POJEDYNCZA:
Co to jest ↑ zamiana prosta wodorotlenki metali.

Czym jest WODOROTLENKI METALI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: