Słownik WODOROTLENKI METALI co to znaczy.
Słownik WODOROTLENKI METALI. Co znaczy roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENKI METALI

Co to znaczy wodorotlenki metali: związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi utlenienia metalu, na przykład NaOH - wodorotlenek sodu, Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza(II). Wodorotlenki można podzielić na dwie ekipy: a) wodorotlenki zasadowe, a więc reagujące z kwasami, a nie reagujące z zasadami, b) wodorotlenki amfoteryczne, a więc reagujące z kwasami i zasadami. W.m. są ciałami stałymi; wodorotlenki litowców i berylowców (prócz wodorotlenku berylu Be(OH)2 i wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 są rozp. w wodzie, a ich wodne roztwory to zasady. Wodorotlenki innych metali są trudno rozp. w wodzie. Silnymi zasadami są w. litowców zwane ↑ alkaliami i wodorotlenki wapniowców. Wszystkie w.m. reagują z kwasami tworząc sole, gdzie metal występuje w formie kationu Mn+, na przykład Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2H2O, a wodorotlenki amfoteryczne reagują również z silnymi zasadami tworząc sole, gdzie metal wodorotlenku amfoterycznego znajduje się w anionie, na przykład Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O. W.m. otrzymuje się poprzez uwodnienie tlenków rozp. w wodzie, na przykład K2O + H2O 2KOH, a w razie tlenków nierozp. stosuje się sposoby pośrednie na przykład strącając w. dzięki NaOH z roztworów soli

Definicja WĘGIEL ASYMETRYCZNY:
Co to jest cząsteczce związku optycznie czynnego oznaczany zazwyczaj C*, posiada dołączone do niego cztery różne podstawniki, poprzez co cząsteczka nie posiada środka symetrii ani płaszczyzny symetrii, np wodorotlenki metali co to jest.
Definicja WODA GAZOWANA:
Co to jest ↑ woda sodowa wodorotlenki metali definicja.
Definicja WULKANIZACJA:
Co to jest ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład difenyloguanidyną), kierujący do poprawienia charakterystyki mechanicznej polimeru i wodorotlenki metali co znaczy.
Definicja WITERYT:
Co to jest minerał, BaCO3, jeden z głownych minerałów baru wodorotlenki metali słownik.

Czym jest WODOROTLENKI METALI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: