Słownik WODOROTLENKI METALI co to znaczy.
Słownik WODOROTLENKI METALI. Co znaczy roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENKI METALI

Co to znaczy wodorotlenki metali: związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi utlenienia metalu, na przykład NaOH - wodorotlenek sodu, Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza(II). Wodorotlenki można podzielić na dwie ekipy: a) wodorotlenki zasadowe, a więc reagujące z kwasami, a nie reagujące z zasadami, b) wodorotlenki amfoteryczne, a więc reagujące z kwasami i zasadami. W.m. są ciałami stałymi; wodorotlenki litowców i berylowców (prócz wodorotlenku berylu Be(OH)2 i wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 są rozp. w wodzie, a ich wodne roztwory to zasady. Wodorotlenki innych metali są trudno rozp. w wodzie. Silnymi zasadami są w. litowców zwane ↑ alkaliami i wodorotlenki wapniowców. Wszystkie w.m. reagują z kwasami tworząc sole, gdzie metal występuje w formie kationu Mn+, na przykład Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2H2O, a wodorotlenki amfoteryczne reagują również z silnymi zasadami tworząc sole, gdzie metal wodorotlenku amfoterycznego znajduje się w anionie, na przykład Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O. W.m. otrzymuje się poprzez uwodnienie tlenków rozp. w wodzie, na przykład K2O + H2O 2KOH, a w razie tlenków nierozp. stosuje się sposoby pośrednie na przykład strącając w. dzięki NaOH z roztworów soli

Definicja WYWOŁYWACZE FOTOGRAFICZNE:
Co to jest z substancji wywołującej, tzn. redukującej naświetlone ziarna substancji światłoczułej (na przykład bromku srebra) do srebra (na przykład ↑ hydrochinon, ↑ metol, ↑ fenidon, ↑ amidol, ↑ glicyna, ↑ CD wodorotlenki metali.
Definicja WĘGLOWODORY NIENASYCONE:
Co to jest których cząsteczki zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel (podwójne albo potrójne lub i jedne, i drugie). Węglowodory nienasycone z jednym wiązaniem podwójnym to ↑ alkeny (CnH2n); z jednym wodorotlenki metali.
Definicja WIDMO ABSORPCYJNE:
Co to jest intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni (IR), widmo absorpcyjne w ultrafiolecie i świetle wodorotlenki metali.
Definicja WYMRAŻANIE:
Co to jest substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się do temp. pośredniej pomiędzy t.t. dwóch rozdzielanych wodorotlenki metali.

Czym jest WODOROTLENKI METALI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: