Słownik WODOROTLENKI METALI co to znaczy.
Słownik WODOROTLENKI METALI. Co znaczy roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENKI METALI

Co to znaczy wodorotlenki metali: związki nieorg. o ogólnym wzorze M(OH)n dysocjujące w roztworze wodnym na kation metalu Mn+ i aniony wodorotlenkowe OH-, na przykład NaOH Na+ + OH-. Liczba grup OH- we wzorze wodorotlenku równa jest stopniowi utlenienia metalu, na przykład NaOH - wodorotlenek sodu, Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza(II). Wodorotlenki można podzielić na dwie ekipy: a) wodorotlenki zasadowe, a więc reagujące z kwasami, a nie reagujące z zasadami, b) wodorotlenki amfoteryczne, a więc reagujące z kwasami i zasadami. W.m. są ciałami stałymi; wodorotlenki litowców i berylowców (prócz wodorotlenku berylu Be(OH)2 i wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 są rozp. w wodzie, a ich wodne roztwory to zasady. Wodorotlenki innych metali są trudno rozp. w wodzie. Silnymi zasadami są w. litowców zwane ↑ alkaliami i wodorotlenki wapniowców. Wszystkie w.m. reagują z kwasami tworząc sole, gdzie metal występuje w formie kationu Mn+, na przykład Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2H2O, a wodorotlenki amfoteryczne reagują również z silnymi zasadami tworząc sole, gdzie metal wodorotlenku amfoterycznego znajduje się w anionie, na przykład Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O. W.m. otrzymuje się poprzez uwodnienie tlenków rozp. w wodzie, na przykład K2O + H2O 2KOH, a w razie tlenków nierozp. stosuje się sposoby pośrednie na przykład strącając w. dzięki NaOH z roztworów soli

Definicja WITAMINA B1:
Co to jest bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem. Występuje w otrębach zbóż, drożdżach, nasionach roślin strączkowych, ziemniakach WODOROTLENKI METALI.
Definicja WARUNKI NORMALNE:
Co to jest temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa WODOROTLENKI METALI.
Definicja WITAMINA B6:
Co to jest adermina - nazwa obejmująca trzy związki; bezb. kryształy, rozp. w wodzie i alkoholu etylowym; t.t. około 160/210°C. Występuje w ziarnach zbóż, drożdżach, jajach, mięsie, wątrobie i jarzynach. W WODOROTLENKI METALI.
Definicja WITAMINA D:
Co to jest związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach i etanolu. Występują w tranie, maśle, mleku, jajach. Dobowe WODOROTLENKI METALI.

Czym jest WODOROTLENKI METALI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: