Słownik WOLFRAM co to znaczy.
Słownik WOLFRAM. Co znaczy 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w.

Czy przydatne?

Definicja WOLFRAM

Co to znaczy wolfram: znak W, (z łaciny Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r.; metaliczny wolfram otrzymali F. i J.J. de Elhuyar w 1783 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: wolframit, szelit; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,5·10-4% mas. Wolfram jest ciemnosrebrzystoszary z połyskiem; czysty jest bardzo ciągliwy (na gorąco), zanieczyszczony niewielkimi ilościami węgla jest twardy i kruchy; t.t. 3422°C, t.w. ~5900°C (najwyższa t.t. spośród metali), gęstość 19,27g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów w. 5d46s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -II do VI (VI - najtrwalszy). W. na powietrzu pasywuje się tlenkiem; w podwyższonej temp. reaguje z tlenem (dając WO3; znane są także inne tlenki: WO2, W2O5), azotem, fluorowcami, węglem i krzemem. Sproszkowany jest piroforyczny. Nie reaguje z wodą ; roztwarza się w mieszaninie stężonego kwasu azotowego(V) i kwasu fluorowodorowego (powstają: H2[WF8], NO i H2O). Stapiany z wodorotlenkami litowców wobec utleniaczy przechodzi do roztworu w formie molibdenianów(VI). Tlenek WO3 ma właściwości kwasowe; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu wolframowego(VI), a po zakwaszeniu roztworu szereg soli kwasów poliwolframowych(VI) albo heteropoliwolframowych(VI) (np. w obecności H3PO4: [PW12O40]3-). Wolfram pochłania tlen, azot i wodór. Użytkowany jako bonus wysokogatunkowych stali szczególnych (narzędziowych i szybkotnących), do wyrobu włókien żarowych, przedmiotów grzejnych i elektrod lamp elektronowych i rentgenowskich. Związki w. stosuje się jako katalizatory syntez org. i wyrobu materiałów ściernych i narzędzi skrawających (węglik WC). Metaliczny w. otrzymuje się poprzez redukcję WO3 glinem (↑ aluminotermia), węglem albo wodorem

Definicja WODOROSOLE:
Co to jest wieloprotonowych kwasów (ulegającym wielostopniowej dysocjacji), gdzie niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu, na przykład wodorosiarczan(VI) magnezu Mg(HSO4)2, wodorofosforan(V wolfram.
Definicja WYMIANA PODWÓJNA:
Co to jest dwoma złożonymi związkami chem. (przynajmniej binarnymi (↑ związki binarne)), polegająca na wzajemnej zamianie komponentów odpowiednio z przykładowym schematem: AB + CD AC + BD. Reakcjom w.p. ulegają wolfram.
Definicja WODA KRÓLEWSKA:
Co to jest obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu się chlorowi i chlorkowi nitrozylu: HNO3 + 3HCl Cl2↑ + NOCl↑ wolfram.
Definicja WĘGIEL KAMIENNY:
Co to jest zawierająca 80÷95% C, 4÷5,5% H, 3÷13% O, 1,4÷1,8% N, 2÷6% S i 3÷6% popiołu. W.k. powstawał między innymi około 350 do 270 mln lat temu (moment karboński) w rezultacie przemian szczątków roślinnych wolfram.

Czym jest WOLFRAM znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: