Słownik WOLFRAM co to znaczy.
Słownik WOLFRAM. Co znaczy 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w.

Czy przydatne?

Definicja WOLFRAM

Co to znaczy wolfram: znak W, (z łaciny Wolframum), pierwiastek chem., metal, Z = 74, m.at. 183,85u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1781 r.; metaliczny wolfram otrzymali F. i J.J. de Elhuyar w 1783 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: wolframit, szelit; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,5·10-4% mas. Wolfram jest ciemnosrebrzystoszary z połyskiem; czysty jest bardzo ciągliwy (na gorąco), zanieczyszczony niewielkimi ilościami węgla jest twardy i kruchy; t.t. 3422°C, t.w. ~5900°C (najwyższa t.t. spośród metali), gęstość 19,27g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów w. 5d46s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -II do VI (VI - najtrwalszy). W. na powietrzu pasywuje się tlenkiem; w podwyższonej temp. reaguje z tlenem (dając WO3; znane są także inne tlenki: WO2, W2O5), azotem, fluorowcami, węglem i krzemem. Sproszkowany jest piroforyczny. Nie reaguje z wodą ; roztwarza się w mieszaninie stężonego kwasu azotowego(V) i kwasu fluorowodorowego (powstają: H2[WF8], NO i H2O). Stapiany z wodorotlenkami litowców wobec utleniaczy przechodzi do roztworu w formie molibdenianów(VI). Tlenek WO3 ma właściwości kwasowe; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu wolframowego(VI), a po zakwaszeniu roztworu szereg soli kwasów poliwolframowych(VI) albo heteropoliwolframowych(VI) (np. w obecności H3PO4: [PW12O40]3-). Wolfram pochłania tlen, azot i wodór. Użytkowany jako bonus wysokogatunkowych stali szczególnych (narzędziowych i szybkotnących), do wyrobu włókien żarowych, przedmiotów grzejnych i elektrod lamp elektronowych i rentgenowskich. Związki w. stosuje się jako katalizatory syntez org. i wyrobu materiałów ściernych i narzędzi skrawających (węglik WC). Metaliczny w. otrzymuje się poprzez redukcję WO3 glinem (↑ aluminotermia), węglem albo wodorem

Definicja WODÓR:
Co to jest Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie występuje w formie wolnej (górne warstwy atmosfery) i wolfram.
Definicja WÖHLER FRIEDRICH:
Co to jest niem., studiował medycynę, doktoryzował się w 1823 r. w Heidelbergu. Z rekomendacji Gmelina studiował do 1824 r. chemię u Berzeliusa w Sztokholmie. W 1825 r. został nauczycielem w Berlinie. W 1827 r wolfram.
Definicja WODA ZEOLITYCZNA:
Co to jest woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp wolfram.
Definicja WZÓR KROPKOWY:
Co to jest ↑ wzór elektronowy wolfram.

Czym jest WOLFRAM znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: