Słownik WOSKI co to znaczy.
Słownik WOSKI. Co znaczy produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny.

Czy przydatne?

Definicja WOSKI

Co to znaczy woski: nierozp. w wodzie substancje stałe podobne do tłuszczów, produkowane poprzez rośliny i zwierzęta jako powłoki ochronne; mieszaniny estrów nasyconych kwasów karboksylowych i alkoholi o długich łańcuchach nierozgałęzionych. W. ziemny - mieszanina stałych węglowodorów parafinowych, występująca w skorupie ziemskiej; aktualnie nazwa w. obejmuje również inne substancje syntetyczne, podobne do w. naturalnych. W. topią się zazwyczaj w temp. ~40°C dając ciecze o małej lepkości. Najpopularniejszym w. naturalnym są: w. pszczeli i ↑ lanolina. Woski znajdują szerokie wykorzystanie w różnych dziedzinach przemysłu: farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, papierniczym itp

Definicja WODORKI:
Co to jest innymi pierwiastkami. Z racji na rodzaj wiązania rozróżnia się trzy typy wodorków: a) Wodorki typu soli - połączenia jonowe wodoru z bardziej od wodoru elektrododatnimi metalami 1, 2 i 3 ekipy układu WOSKI.
Definicja WĘGLOWODANY:
Co to jest albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są wielowodorotlenowe aldehydy i wielowodorotlenowe ketony albo WOSKI.
Definicja WITAMINA B:
Co to jest nazwa ekipy witamin: B1, B2, B5, B6, B7 (H), B11, B12, PP WOSKI.
Definicja WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH:
Co to jest ↑ pOH WOSKI.

Czym jest WOSKI znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: