Słownik WYMRAŻANIE co to znaczy.
Słownik WYMRAŻANIE. Co znaczy krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w.

Czy przydatne?

Definicja WYMRAŻANIE

Co to znaczy wymrażanie: sposób rozdziału substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się do temp. pośredniej pomiędzy t.t. dwóch rozdzielanych składników, a w dalszym ciągu odsącza zestalony składnik (drugi pozostaje w stanie ciekłym). Niekiedy nazwę tę stosuje się do sposoby odsalania wody opierającej się na zmianach rozpuszczalności soli w zależności od temp. Oziębienie wody skutkuje, iż powstaje w niej ↑ roztwór przesycony związków, których rozpuszczalność maleje z obniżeniem temp.; związki te ostatecznie wytrącają się z oziębionej wody

Definicja WODA AMONIAKALNA:
Co to jest 10÷25% wodny roztwór amoniaku, użytkowany między innymi do otrzymywania amoniaku i jego związków wymrażanie.
Definicja WITAMINA b12:
Co to jest kobalamina - czerwone, igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu, t.t. 220°C z rozkładem. Występuje w wątrobie. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 1·10-6÷5·10-6g. Niedobór skutkuje anemię wymrażanie.
Definicja WRZENIE CIECZY:
Co to jest wydzielania się pary nie tylko na powierzchni, ale także we wnętrzu cieczy. Pęcherzyki gazu zawarte w cieczy służą jako zarodniki wrzenia i zapobiegają przegrzewaniu się cieczy, a tym samym wymrażanie.
Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem wymrażanie.

Czym jest WYMRAŻANIE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: