WYSYCENIE KOORDYNACYJNE co to znaczy
Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE. Co znaczy walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z.

Czy przydatne?

Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE

Co to znaczy wysycenie koordynacyjne: zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony koordynacyjnie, gdyż tworzy 4 wiązania z 4 atomami wodoru, wykorzystując na to wszystkie własne orbitale walencyjne (hybrydyzacja sp3, powstająca z jednego orbitalu 2s i trzech orbitali 2p). Z kolei atom krzemu w cząsteczce ↑ silanu SiH4 nie jest wysycony koordynacyjnie, gdyż prócz tworzących 4 wiązania jednego orbitalu 3s i trzech orbitali 3p ma jeszcze pięć orbitali 3d (mogących tworzyć inne wiązania). Opierając się na w.k. można wnioskować o reaktywności związku; w powyższym przykładzie metan jest trwały i w miarę niewiele reaktywny, z kolei silan - nietrwały i wysoce reaktywny

Czym jest WYSYCENIE KOORDYNACYJNE znaczenie w Definicje chemia W .