Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE co to znaczy.
Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE. Co znaczy walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z.

Czy przydatne?

Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE

Co to znaczy wysycenie koordynacyjne: zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony koordynacyjnie, gdyż tworzy 4 wiązania z 4 atomami wodoru, wykorzystując na to wszystkie własne orbitale walencyjne (hybrydyzacja sp3, powstająca z jednego orbitalu 2s i trzech orbitali 2p). Z kolei atom krzemu w cząsteczce ↑ silanu SiH4 nie jest wysycony koordynacyjnie, gdyż prócz tworzących 4 wiązania jednego orbitalu 3s i trzech orbitali 3p ma jeszcze pięć orbitali 3d (mogących tworzyć inne wiązania). Opierając się na w.k. można wnioskować o reaktywności związku; w powyższym przykładzie metan jest trwały i w miarę niewiele reaktywny, z kolei silan - nietrwały i wysoce reaktywny

Definicja WZÓR ELEKTRONOWY:
Co to jest wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami WYSYCENIE KOORDYNACYJNE.
Definicja WZÓR EINSTEINA:
Co to jest ↑ równoważność masy i energii WYSYCENIE KOORDYNACYJNE.
Definicja WYSYCENIE WALENCYJNE:
Co to jest poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo atom siarki (konfiguracja 3s2 3p4) w cząsteczce heksafluorku siarki SF6 WYSYCENIE KOORDYNACYJNE.
Definicja WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE:
Co to jest użytkowane gł. w chirurgii do wyrobu nici, dzianin i tkanin. Nici chirurgiczne, wykonane w poliamidów, poliestrów i poli(alkoholu winylowego), zazwyczaj powlekanych ↑ teflonem, używa się do zszywania WYSYCENIE KOORDYNACYJNE.

Czym jest WYSYCENIE KOORDYNACYJNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: