Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE co to znaczy.
Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE. Co znaczy walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z.

Czy przydatne?

Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE

Co to znaczy wysycenie koordynacyjne: zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony koordynacyjnie, gdyż tworzy 4 wiązania z 4 atomami wodoru, wykorzystując na to wszystkie własne orbitale walencyjne (hybrydyzacja sp3, powstająca z jednego orbitalu 2s i trzech orbitali 2p). Z kolei atom krzemu w cząsteczce ↑ silanu SiH4 nie jest wysycony koordynacyjnie, gdyż prócz tworzących 4 wiązania jednego orbitalu 3s i trzech orbitali 3p ma jeszcze pięć orbitali 3d (mogących tworzyć inne wiązania). Opierając się na w.k. można wnioskować o reaktywności związku; w powyższym przykładzie metan jest trwały i w miarę niewiele reaktywny, z kolei silan - nietrwały i wysoce reaktywny

Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem wysycenie koordynacyjne.
Definicja WODA BARYTOWA:
Co to jest wodny wodorotlenku Ba(OH)2 wykorzystywany w chemii analitycznej do wykrywania dwutlenku węgla (↑ tlenek węgla(IV)) dzięki zachodzącej reakcji: Ba(OH)2 + CO2 BaCO3↓ + H2O. Węglan baru jest trudno rozp wysycenie koordynacyjne.
Definicja WITAMINA E:
Co to jest związków, pochodnych fenolu - tokoferoli; żółte, oleiste ciecze, nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach; wrażliwe na działanie utleniaczy. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 1·10-2÷5·10-2g. Niedobór (gł. u wysycenie koordynacyjne.
Definicja WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE:
Co to jest obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się zlokalizowanym. W.z. jest słabsze od zwykłego wiązania σ albo π, jednak w razie wiązania π wysycenie koordynacyjne.

Czym jest WYSYCENIE KOORDYNACYJNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: