Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE co to znaczy.
Słownik WYSYCENIE KOORDYNACYJNE. Co znaczy walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z.

Czy przydatne?

Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE

Co to znaczy wysycenie koordynacyjne: zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony koordynacyjnie, gdyż tworzy 4 wiązania z 4 atomami wodoru, wykorzystując na to wszystkie własne orbitale walencyjne (hybrydyzacja sp3, powstająca z jednego orbitalu 2s i trzech orbitali 2p). Z kolei atom krzemu w cząsteczce ↑ silanu SiH4 nie jest wysycony koordynacyjnie, gdyż prócz tworzących 4 wiązania jednego orbitalu 3s i trzech orbitali 3p ma jeszcze pięć orbitali 3d (mogących tworzyć inne wiązania). Opierając się na w.k. można wnioskować o reaktywności związku; w powyższym przykładzie metan jest trwały i w miarę niewiele reaktywny, z kolei silan - nietrwały i wysoce reaktywny

Definicja WYMIANA PROSTA:
Co to jest dwoma związkami chem., z których jeden jest złożony (przynajmniej binarny (↑ związki binarne)), polegająca na zamianie jednego składnika w cząsteczce związku złożonego odpowiednio z przykładowym wysycenie koordynacyjne.
Definicja WĘGLAN SODU:
Co to jest Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie otrzymywany przemysłowo ↑ sposobem Solvaya; dawniej sposobem Leblanca: 2NaCl wysycenie koordynacyjne.
Definicja WODÓR ATOMOWY:
Co to jest formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką, arsenem, antymonem, germanem, cyną i tellurem. Jako mocny wysycenie koordynacyjne.
Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem wysycenie koordynacyjne.

Czym jest WYSYCENIE KOORDYNACYJNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: