Słownik WYSYCENIE WALENCYJNE co to znaczy.
Słownik WYSYCENIE WALENCYJNE. Co znaczy elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi.

Czy przydatne?

Definicja WYSYCENIE WALENCYJNE

Co to znaczy wysycenie walencyjne: zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo atom siarki (konfiguracja 3s2 3p4) w cząsteczce heksafluorku siarki SF6 jest wysycony walencyjnie, gdyż tworzy 6 wiązań z 6 atomami fluoru, wykorzystując na to wszystkie 6 elektronów walencyjnych. Z kolei w cząsteczce tetrafluorku siarki SF4 jej atom nie jest wysycony walencyjnie, bo wiązania z fluorem tworzą tylko 4 elektrony walencyjne. Pozostała para elektronów walencyjnych może stanowić dogodny pkt. do atakowania poprzez cząsteczki innych substancji. Opierając się na w.w. można wnioskować o reaktywności związku; w powyższym przykładzie SF6 jest substancją bierną chemicznie, zaś SF4 - reaktywną

Definicja WIELKI PIEC:
Co to jest wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑ syderyt) koksem w obecności topników (zasadowych substancji dodawanych w celu wysycenie walencyjne.
Definicja WAPNO GASZONE:
Co to jest wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 otrzymywanego w procesie działania wodą (lasowanie, gaszenie) na tlenek wapnia (↑ wapno palone): CaO + H2O Ca(OH)2. Użytkowane w budownictwie do wytwarzania, z piaskiem wysycenie walencyjne.
Definicja WZÓR OGÓLNY:
Co to jest wzór obrazujący relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny nasyconych alkoholi jednowodorotlenowych jest następujący: CnH2n + 1OH wysycenie walencyjne.
Definicja WIELOCUKRY:
Co to jest ↑ polisacharydy wysycenie walencyjne.

Czym jest WYSYCENIE WALENCYJNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: