Słownik WZÓR GRUPOWY wzór co to znaczy.
Słownik WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony. Co znaczy przewarzająca.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony

Co to znaczy wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony: wzór przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na przykład: CH3-CH2-CH2-CH3, CH2=CH2, CH3-CH2-OH, CH3-CHO, H-COOH, CH3-NH2

Definicja WODA TWARDA:
Co to jest pewne związki chem., na przykład sole wapnia i magnezu, wodorowęglany, siarczany. Dodanie do takiej wody mydła skutkuje powstawanie nierozp. soli wapnia i magnezu kwasów tłuszczowych, co utrudnia wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.
Definicja WODÓR:
Co to jest Hydrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 1, m.at. 1,00794u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1766 r. poprzez H. Cavendisha. W przyrodzie występuje w formie wolnej (górne warstwy atmosfery) i wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.
Definicja WODA:
Co to jest oksydan; tlenek wodoru; związek chem. o wzorze H2O, substancja o zasadniczym znaczeniu dla życia, odgrywa wielką rolę w funkcjonowaniu ziemskiej biosfery. Cząsteczka w. ma budowę kątową (kąt wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.
Definicja WIDMO ABSORPCYJNE:
Co to jest intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni (IR), widmo absorpcyjne w ultrafiolecie i świetle wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.

Czym jest WZÓR GRUPOWY, wzór znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: