Słownik WZÓR GRUPOWY wzór co to znaczy.
Słownik WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony. Co znaczy przewarzająca.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony

Co to znaczy wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony: wzór przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na przykład: CH3-CH2-CH2-CH3, CH2=CH2, CH3-CH2-OH, CH3-CHO, H-COOH, CH3-NH2

Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem WZÓR GRUPOWY, WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY, WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY.
Definicja WIELKI PIEC:
Co to jest wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑ syderyt) koksem w obecności topników (zasadowych substancji dodawanych w celu WZÓR GRUPOWY, WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY, WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY.
Definicja WILLEMIT:
Co to jest minerał, Zn2SiO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV WZÓR GRUPOWY, WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY, WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY.
Definicja WITAMINA B1:
Co to jest bezb., igłowe kryształy o gorzkim smaku, rozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym; t.t. 247°C z rozkładem. Występuje w otrębach zbóż, drożdżach, nasionach roślin strączkowych, ziemniakach WZÓR GRUPOWY, WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY, WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY.

Czym jest WZÓR GRUPOWY, wzór znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: