Słownik WZÓR GRUPOWY wzór co to znaczy.
Słownik WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony. Co znaczy przewarzająca.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony

Co to znaczy wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony: wzór przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na przykład: CH3-CH2-CH2-CH3, CH2=CH2, CH3-CH2-OH, CH3-CHO, H-COOH, CH3-NH2

Definicja WYKRES FAZOWY:
Co to jest ↑ diagram fazowy wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.
Definicja WODA ZEOLITYCZNA:
Co to jest woda w lukach sieci krystalicznej, która może być usunięta bez zmiany struktury sieci, na przykład w ↑ zeolitach, montmorylonicie itp wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.
Definicja WODA ZASOLONA:
Co to jest woda odpadowa, wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu; skutkuje śnięcie ryb i zanikanie roślinności wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.
Definicja WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI:
Co to jest f - współczynnik korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f jest bliski jedności wzór grupowy, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony.

Czym jest WZÓR GRUPOWY, wzór znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: