Słownik ZANIECZYSZCZENIA GLEBY co to znaczy.
Słownik ZANIECZYSZCZENIA GLEBY. Co znaczy wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między.

Czy przydatne?

Definicja ZANIECZYSZCZENIA GLEBY

Co to znaczy zanieczyszczenia gleby: substancje chem. występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych, takich jak śmieci, które nie ulegają ↑ biodegradacji i ścieki (w szczególności zawierające detergenty i mikroorganizmy); b) transportu samochodowego (związki ołowiu, tlenki azotu, kauczuk, azbest); c) rolnictwa (użytkowane w nadmiernych ilościach ↑ nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, na przykład ↑ DDT); d) odpadów przemysłowych (osadów, pyłów i ścieków zawierających sole, związki siarki, azotu i metali ciężkich). Z.g. wywierają groźny wpływ na rośliny i zwierzęta żyjące na zanieczyszczonym terenie; są także niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia, gdyż hodowane poprzez człowieka rośliny pastewne i spożywcze mogą je w sobie gromadzić (kumulować), a w rezultacie spożycia te skoncentrowane ilości są wprowadzane do organizmu (bezpośrednio albo przy udziale zwierząt hodowlanych). Znane są przypadki masowych zatruć rtęcią (na przykładw Japonii), spowodowanych spożyciem ryb odławianych w rejonach zanieczyszczonych związkami rtęci, które pochodziły z zakładów przemysłowych

Definicja ZASADY WEDŁUG ARRHENIUSA:
Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa zanieczyszczenia gleby.
Definicja ZWIĄZKI ORGANOMETALICZNE:
Co to jest ↑ związki metaloorganiczne zanieczyszczenia gleby.
Definicja ZATĘŻANIE:
Co to jest rozpuszczalnika z roztworu substancji nielotnej poprzez odparowanie albo oddestylowanie go, w rezultacie czego następuje przyrost stężenia substancji w roztworze końcowym, jedna z metod ↑ zanieczyszczenia gleby.
Definicja ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE:
Co to jest zawierające w cząsteczce trzy albo więcej ↑ grup funkcyjnych, jednakowych albo nie. Do pierwszej ekipy należy na przykład alkohol trójwodorotlenowy ↑ gliceryna (propan-1,2,3-triol), a do drugiej - ↑ zanieczyszczenia gleby.

Czym jest ZANIECZYSZCZENIA GLEBY znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: