Słownik ZANIECZYSZCZENIA WÓD co to znaczy.
Słownik ZANIECZYSZCZENIA WÓD NATURALNYCH. Co znaczy pośrednio, jako substancje wypłukane z.

Czy przydatne?

Definicja ZANIECZYSZCZENIA WÓD NATURALNYCH

Co to znaczy zanieczyszczenia wód naturalnych: związki chem. i mikroorganizmy wprowadzane do wód (niekiedy pośrednio, jako substancje wypłukane z powietrza i gleby poprzez opady) wskutek działalności człowieka, obejmujące: a) ↑ kwaśne deszcze; b) sole nie wszystkich metali (również promieniotwórczych), znajdujące się w odpadach hutniczych i kopalnianych, wymywane z wysypisk (hałd); c) ścieki przemysłowe, regularnie w drastyczny sposób zmieniające stężenie elektrolitów w wodach; d) ścieki komunalne, zawierające między innymi ↑ detergenty i bakterie chorobotwórcze; e) wymywany z gleb nadmiar ↑ nawozów sztucznych i środków ochrony roślin; f) ↑ ropę naftową i jej pochodne, przedostające się do wód wskutek uszkodzeń instalacji petrochem. i katastrof tankowców (jak choćby w styczniu 2001r. w pobliżu wysp Galapagos, stanowiących przedtem siedlisko niepowtarzalnych gatunków zwierząt i roślin). Z.w.n. stanowią zagrożenie dla flory i fauny, gdyż są pobierane wspólnie z wodą konieczną organizmom żywym; w razie, gdy zanieczyszczeniu ulegają zasoby wody słodkiej, przyczynia się to do dodatkowego pomniejszenia dostępnej ilości wody pitnej

Definicja ŻEL, Koagulat:
Co to jest wytwór koagulacji ↑ zolu, który lub może być ponownie przeprowadzony w stan zolu (koloidy odwracalne) lub nie to jest możliwe (koloidy nieodwracalne zanieczyszczenia wód naturalnych.
Definicja ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZESTRZENI MIĘDZYGWIEZDNEJ:
Co to jest występujące w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym odkrytym (w 1969 r.) związkiem był metanal (HCHO). Spośród powyżej 100 poznanych związków org. zidentyfikowano tylko liniowe cząsteczki łańcuchowe zanieczyszczenia wód naturalnych.
Definicja ZWIĄZKI NITROWE:
Co to jest posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne związki nitrowe Ar-NO2. Te ostatnie odgrywają większą rolę na skutek zanieczyszczenia wód naturalnych.
Definicja ZWIĄZEK ZESPOLONY:
Co to jest ↑ związek kompleksowy zanieczyszczenia wód naturalnych.

Czym jest ZANIECZYSZCZENIA WÓD znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: