Słownik ZASADA NIEROZRÓŻNIALNOŚCI co to znaczy.
Słownik ZASADA NIEROZRÓŻNIALNOŚCI. Co znaczy mechaniki kwantowej, odpowiednio z którą jednakowe.

Czy przydatne?

Definicja ZASADA NIEROZRÓŻNIALNOŚCI

Co to znaczy zasada nierozróżnialności: (jednakowych cząstek) - jedna z fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej, odpowiednio z którą jednakowe obiekty kwantowe, takie jak na przykład dwa elektrony, dwa atomy, są nieodróżnialne. Z uwagi na to nie można śledzić losów konkretnego elektronu w atomie. Por. zasada nieoznaczoności Heisenberga

Definicja ZWIĄZKI AZOWE:
Co to jest związki org. zawierające w swym szkielecie azową grupę funkcyjną ( -N=N-), na przykład C6H5-N=N-C6H5. Służą jako substancje wyjściowe do produkcji barwników azowych zasada nierozróżnialności.
Definicja ZUBOŻONY URAN:
Co to jest depleted uranium) - ↑ uran pozbawiony promieniotwórczego izotopu 235U, zawierający gł. bardzo trwały izotop 238U. Służy do produkcji pocisków przeciwpancernych; wykorzystanie tak bardzo ciężkiego zasada nierozróżnialności.
Definicja ZOL:
Co to jest typu substancja stała/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie stałym. Utrzymują stan wielkiego rozdrobnienia lub dzięki zaabsorbowaniu na swej powierzchni jednoimiennych ładunków zasada nierozróżnialności.
Definicja ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA:
Co to jest mechanice kwantowej sformułowana poprzez W.C. Heisenberga, stwierdzająca, iż nie jest możliwe równoczesne, precyzyjne wyznaczenie współrzędnych (położenia) i pędu cząstki (na przykład elektronu). To zasada nierozróżnialności.

Czym jest ZASADA NIEROZRÓŻNIALNOŚCI znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: