Słownik ZASADOWOŚĆ co to znaczy.
Słownik ZASADOWOŚĆ. Co znaczy oderwane od jednej cząsteczki kwasu. Na przykład kwas azotowy(V) HNO3.

Czy przydatne?

Definicja ZASADOWOŚĆ

Co to znaczy zasadowość: 1) Wartość ↑ pH ponad 7. 2) Liczba protonów, które mogą być oderwane od jednej cząsteczki kwasu. Na przykład kwas azotowy(V) HNO3 jest kwasem jednozasadowym; kwas siarkowy(VI) H2SO4 jest kwasem dwuzasadowym; kwas ortofosforowy(V) H3PO4 jest kwasem trójzasadowym

Definicja ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE:
Co to jest wiązaniem metalicznym, tworzone poprzez różne metale, między innymi w ↑ stopach, z którymi jednak nie są tożsame, gdyż mają przeważnie określony skład stechiometryczny. Charakteryzują się podobnymi zasadowość.
Definicja ZAWIDZKI JAN WIKTOR:
Co to jest 1866-1928) fizykochemik pol., prowadził badania z dziedziny kinetyki chemicznej, ↑ autokatalizy, prężności par układów wieloskładnikowych. Założyciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego zasadowość.
Definicja ZWIĄZEK JONOWY:
Co to jest zbudowany nie z odrębnych cząsteczek, ale z jonów, na przykład NaCl, KCl, CaCl2. W związku chem., jakim jest NaCl, na 1 jon Cl- przypada 1 jon Na+. Każdy jon sodu otoczony jest poprzez 6 jednakowo zasadowość.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA:
Co to jest pochodzenia zazwyczaj antropogennego (a więc produkowane poprzez człowieka), stanowiące produkty uboczne albo niepożądane produkty końcowe mechanizmów przemysłowych (spaliny, ścieki), inne odpady zasadowość.

Czym jest ZASADOWOŚĆ znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: