Słownik ŻELATYNA co to znaczy.
Słownik ŻELATYNA. Co znaczy ↑ hydroksyproliny. Bezb., bez zapachu ciało stałe; ż. jest nierozp. w.

Czy przydatne?

Definicja ŻELATYNA

Co to znaczy żelatyna: substancja białkowa zbudowana gł. z ↑ glicyny, ↑ proliny i ↑ hydroksyproliny. Bezb., bez zapachu ciało stałe; ż. jest nierozp. w zimnej wodzie (pęcznieje), rozp. w wodzie gorącej. Rozpuszczona żelatyna tworzy ↑ zol przechodzący po ochłodzeniu w ↑ żel. Użytkowana w przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym (galaretki), przemyśle fotograficznym (błony filmowe), farmaceutycznym i badaniach naukowych (pożywki do hodowli bakterii), a gorzej oczyszczone gatunki żelatyny jako kleje stolarskie. Pozyskiwana poprzez długotrwałą hydrolizę kolagenu (gotowanie kości i chrząstek; ↑ kolagen)

Definicja ZMIANA ENTALPII REAKCJI:
Co to jest wewnętrznej układu dla reakcji przebiegających pod stałym ciśnieniem. To jest różnica pomiędzy entalpią H2 stanu końcowego układu (po reakcji), a entalpią H1 stanu początkowego układu (przed reakcją żelatyna.
Definicja ZJAWISKO FIZYCZNE:
Co to jest do zmian właściwości fiz. substancji, lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, wrzenie, sublimacja, resublimacja i inne przejścia żelatyna.
Definicja ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE:
Co to jest organiczne, zawierające w pierścieniu jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany heteroatomów). Najprostszym, trójczłonowym z.h. jest tlenek etylenu, należy jednak zauważyć, iż to jest żelatyna.
Definicja ZWIĄZKI ORGANOMETALICZNE:
Co to jest ↑ związki metaloorganiczne żelatyna.

Czym jest ŻELATYNA znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: