Słownik ZEOLITY co to znaczy.
Słownik ZEOLITY. Co znaczy sieć przestrzenną zbudowaną z tetraedrów SiO4, która zawiera regularne.

Czy przydatne?

Definicja ZEOLITY

Co to znaczy zeolity: glinokrzemiany i krzemiany wapnia i sodu, tworzą regularną sieć przestrzenną zbudowaną z tetraedrów SiO4, która zawiera regularne luki o ustalonych wymiarach. Luki (wnęki) zeolitów mogą pomieścić cząsteczki wody, kationy K+, Na+, Ca2+ i tym podobne Ogrzewanie zeolitu skutkuje usunięcie z niego wody, lecz jego sieć przestrzenna pozostaje nienaruszona

Definicja ZIEGLER KARL:
Co to jest niem., prof. na uniwersytetach w Heidelbergu, Halle i Aachen. Prowadził badania nad związkami metaloorg. Odkrył sposobność polimeryzowania ↑ alkenów przy niskiej temp. i niskim ciśnieniu przy zeolity.
Definicja ZWIĄZKI GRIGNARDA:
Co to jest magnezu, R-Mg-X; gdzie R - rodnik alkilowy albo arylowy, X = Cl, Br, I; powstające w reakcji fluorowcopochodnych węglowodorów z magnezem w bezwodnym eterze dietylowym: RX + Mg R-Mg-X. Szeroko zeolity.
Definicja ZAKAZ PAULIEGO:
Co to jest ↑ reguła Pauliego zeolity.
Definicja ŻEL, Koagulat:
Co to jest wytwór koagulacji ↑ zolu, który lub może być ponownie przeprowadzony w stan zolu (koloidy odwracalne) lub nie to jest możliwe (koloidy nieodwracalne zeolity.

Czym jest ZEOLITY znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: