Słownik ZJAWKO FIZYCZNE co to znaczy.
Słownik ZJAWISKO FIZYCZNE. Co znaczy lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą.

Czy przydatne?

Definicja ZJAWISKO FIZYCZNE

Co to znaczy zjawisko fizyczne: przemiana kierująca do zmian właściwości fiz. substancji, lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, wrzenie, sublimacja, resublimacja i inne przejścia fazowe (↑ stan skupienia) i mechanizmy mechaniczne, na przykład łamanie kryształu. Por. reakcja chemiczna

Definicja ZWIĄZKI NIEORGANICZNE:
Co to jest wyłączeniem węglowodorów i wszystkich podstawionych pochodnych węglowodorów; ekipa obejmująca około 500 000 substancji. Można je klasyfikować na sporo różnych sposobów, na przykład pod względem zjawisko fizyczne.
Definicja ZWIĄZKI METALOORGANICZNE:
Co to jest należących do ↑ związków org., zawierają atomy metali połączone bezpośrednio z atomami węgla. Należą do nich związki, takie jak: ↑ metaloceny (na przykład ferrocen (C5H5)2Fe), pochodne alkilowe zjawisko fizyczne.
Definicja ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA:
Co to jest mechanice kwantowej sformułowana poprzez W.C. Heisenberga, stwierdzająca, iż nie jest możliwe równoczesne, precyzyjne wyznaczenie współrzędnych (położenia) i pędu cząstki (na przykład elektronu). To zjawisko fizyczne.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA:
Co to jest pochodzenia zazwyczaj antropogennego (a więc produkowane poprzez człowieka), stanowiące produkty uboczne albo niepożądane produkty końcowe mechanizmów przemysłowych (spaliny, ścieki), inne odpady zjawisko fizyczne.

Czym jest ZJAWISKO FIZYCZNE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: