Słownik ZMIĘKCZANIE WODY co to znaczy.
Słownik ZMIĘKCZANIE WODY. Co znaczy twardość wody). Istnieją różne sposoby z.w., najprostszą jest ↑.

Czy przydatne?

Definicja ZMIĘKCZANIE WODY

Co to znaczy zmiękczanie wody: usunięcie z wody związków powodujących jej twardość (↑ twardość wody). Istnieją różne sposoby z.w., najprostszą jest ↑ destylacja wody, prowadzi się również dekarbonizację (chem. albo termiczne strącanie węglanów wapnia i magnezu) i kompleksowanie wapnia i magnezu (dodawanie do wody substancji tworzących z tymi metalami rozp. związki kompleksowe). Najskuteczniejszą sposobem z.w., zapewniającą w najwyższym stopniu kompletne usuwanie związków wywołujących twardość, jest ↑ zamiana jonowa, a więc usunięcie jonów wapnia, magnezu, wodorowęglanów i wodorosiarczanów z użyciem ↑ jonitów

Definicja ŻELIWO:
Co to jest węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%) zawierające zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu, fosforu i siarki. Pozyskiwane z ↑ surówki szarej. Żeliwo można odlewać; jest zmiękczanie wody.
Definicja ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE:
Co to jest organiczne, zawierające w pierścieniu jeden albo więcej atomów innych niż węgiel (tak zwany heteroatomów). Najprostszym, trójczłonowym z.h. jest tlenek etylenu, należy jednak zauważyć, iż to jest zmiękczanie wody.
Definicja ZGAZOWANIE:
Co to jest substancji stałej w produkty gazowe, odbywające się z destrukcją wyjściowej substancji; na przykład otrzymywanie gazu generatorowego w rezultacie zgazowania antracytu, węgla brunatnego albo torfu zmiękczanie wody.
Definicja ZWIĄZKI NITROWE:
Co to jest posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne związki nitrowe Ar-NO2. Te ostatnie odgrywają większą rolę na skutek zmiękczanie wody.

Czym jest ZMIĘKCZANIE WODY znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: