Słownik ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY co to znaczy.
Słownik ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY. Co znaczy powstały wskutek wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY

Co to znaczy związek kompleksowy: (związek koordynacyjny, zespolony, kompleks) - związek chem. powstały wskutek wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a niekiedy również π; ↑ wiązanie koordynacyjne) między akceptorem, którym jest atom albo jon centralny (zazwyczaj metalu), a zespołem donorów, którymi są cząsteczki albo jony. Atom albo jon centralny nazywa się centrum koordynacji, a zespół otaczających go cząsteczek albo jonów nazywa się ↑ ligandami. Liczba ligandów koordynowanych poprzez centrum koordynacji nazywa się ↑ liczbą koordynacyjną. W charakterze ligandów występują cząsteczki albo jony zawierające wolne pary elektronowe, zdolne do wytworzenia wiązań koordynacyjnych. Jony kompleksowe mogą być kationami, anionami albo cząsteczkami obojętnymi, na przykład: [Cu(NH3)4]2+ - kation kompleksowy, jonem centralnym jest jon Cu2+, a ligandami - cząsteczki amoniaku; [Fe(SCN)6]3- - anion kompleksowy, jonem centralnym jest jon Fe3+, a ligandami - aniony tiocyjanianowe; [Cr(CO)6] - bez zaangażowania elektrycznie związek kompleksowy, w centrum cząsteczki znajduje się atom chromu, a ligandami są cząsteczki ↑ tlenku węgla(II). Badaniem związków kompleksowych, stanowiących znaczącą część związków nieorg., zajmuje się ↑ chemia koordynacyjna. Sporo tych związków jest barwnych i ma wykorzystanie w chemii analitycznej - jakościowej i ilościowej

Definicja ZASADY WEDŁUG LEWISA:
Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa związek kompleksowy.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA GLEBY:
Co to jest występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych, takich jak śmieci, które nie ulegają ↑ biodegradacji i ścieki (w szczególności związek kompleksowy.
Definicja ZASADOWOŚĆ:
Co to jest ponad 7. 2) Liczba protonów, które mogą być oderwane od jednej cząsteczki kwasu. Na przykład kwas azotowy(V) HNO3 jest kwasem jednozasadowym; kwas siarkowy(VI) H2SO4 jest kwasem dwuzasadowym; kwas związek kompleksowy.
Definicja ZAPAŁKA:
Co to jest drewna albo tektury, pokryta z jednego końca łatwopalną mieszaniną chloranu potasowego, siarczku antymonu, siarki, barwnika, zmielonego szkła (↑ szkło krzemianowe) i spoiwa. Boki pudełka zapałek są związek kompleksowy.

Czym jest ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: