Słownik ZWIĄZKI AROMATYCZNE areny co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI AROMATYCZNE, areny. Co znaczy płaskiej, zawierające wiązanie zdelokalizowane (prócz.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI AROMATYCZNE, areny

Co to znaczy związki aromatyczne, areny: związki chem. o budowie cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej, zawierające wiązanie zdelokalizowane (prócz wiązań σ), składające się z chmury elektronów π - łączące wszystkie atomy pierścienia. Liczbę elektronów π w pierścieniu związku aromatycznego ustala reguła Hückla: 4n + 2; gdzie: n = 1,2,3,... (Dla benzenu n = 1, a liczba elektronów π - tak zwany sekstet elektronowy π wynosi 6). Związki aromatyczne podzielone są na węglowodory aromatyczne (areny) i aromatyczne związki heterocykliczne. Areny są zbudowane z węgla i wodoru, z kolei związki heterocykliczne zawierają w swym szkielecie prócz węgla inne pierwiastki, takie jak N, S, O. Arenami są węglowodory, takie jak na przykład: Fundamentalne związki aromatyczne otrzymuje się w rezultacie przerobu ↑ ropy naftowej albo wyodrębnia ze smoły węglowej (na przykład benzen, toluen, ksyleny, naftalen, fenol, krezole, pirydyna). Związki aromatyczne, mimo rozciągającej się na cały pierścień chmury elektronów π, bardzo trudno ulegają reakcji addycji - typowej dla związków nienasyconych - alkenów czy alkinów. Sprzężenie chmury elektronów π skutkuje obniżenie energii cząsteczki o tak zwany energię rezonansu. Dlatego związki aromatyczne dają w pierwszej kolejności produkty podstawienie pierścienia (dlatego zostaje zachowane sprzężenie chmury elektronów π pierścienia, obniżenie energii cząsteczki powodowane rezonansem). Przebiegają zatem reakcje podstawiania: nitrowania, chlorowania albo bromowania, alkilowania, sulfonowania, acylowania, benzoilowania, sprzęgania itp

Definicja ZIELONE BIAŁKO FLUORYZUJĄCE:
Co to jest Green Fluorescent Protein), liczące 238 aminokwasów białko wyodrębnione z meduzy Aequorea victoria, charakteryzujące się zieloną fluorescencją pod wpływem naświetlania światłem niebieskim; w związki aromatyczne, areny.
Definicja ZWIĄZKI STEROIDOWE:
Co to jest których cząsteczki oparte są na strukturze ↑ steranu. Do związków steroidowych należą między innymi: ↑ stygmasterol, ↑ cholesterol, ↑ ergosterol, ↑ kwasy żółciowe, ↑ hormony płciowe męskie, ↑ związki aromatyczne, areny.
Definicja ZWĘGLENIE:
Co to jest charakterystyczna związków org., objawiająca się ich sczernieniem, a więc wydzieleniem węgla pierwiastkowego, w rezultacie ich odwodnienia poprzez ogrzewanie albo działanie środka silnie związki aromatyczne, areny.
Definicja ZWIĄZKI METALOORGANICZNE:
Co to jest należących do ↑ związków org., zawierają atomy metali połączone bezpośrednio z atomami węgla. Należą do nich związki, takie jak: ↑ metaloceny (na przykład ferrocen (C5H5)2Fe), pochodne alkilowe związki aromatyczne, areny.

Czym jest ZWIĄZKI AROMATYCZNE, areny znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: