Słownik ZWIĄZKI DWUFUNKCYJNE co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI DWUFUNKCYJNE. Co znaczy funkcyjne, które mogą być jednakowe: na przykład w glikolu.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI DWUFUNKCYJNE

Co to znaczy związki dwufunkcyjne: związki org. zawierające w cząsteczce dwie ↑ ekipy funkcyjne, które mogą być jednakowe: na przykład w glikolu etylenowym (etano-1,2-diol; ↑ glikol etylenowy), kwasach dikarboksylowych, takich jak ↑ kwas szczawiowy (COOH)2 albo różne, na przykład ekipa karboksylowa i aminowa w ↑ aminokwasach, czy ekipa karboksylowa i hydroksylowa w ↑ kwasie mlekowym. Z.d. biorą zazwyczaj udział w reakcjach charakterystycznych dla obu grup, a również w reakcjach pomiędzy ekipami (na przykład tworzenie ↑ wiązania peptydowego w aminokwasach), niekiedy nawet w obrębie jednej cząsteczki (tworzenie ↑ hemiacetali poprzez ↑ cukry łatwe). Oprócz tego z.d. wykazują regularnie odrębne właściwości spowodowane wzajemnym wpływem obu grup funkcyjnych (na przykład o-nitrofenol ma niższą t.t. niż p-nitrofenol, bo izomer orto tworzy wiązania wodorowe wewnątrzcząsteczkowe, zaś para - międzycząsteczkowe). Por. związki wielofunkcyjne

Definicja ZANIECZYSZCZENIA WÓD NATURALNYCH:
Co to jest mikroorganizmy wprowadzane do wód (niekiedy pośrednio, jako substancje wypłukane z powietrza i gleby poprzez opady) wskutek działalności człowieka, obejmujące: a) ↑ kwaśne deszcze; b) sole nie związki dwufunkcyjne.
Definicja ŻYWICE SYNTETYCZNE:
Co to jest niskotopliwe ↑ oligomery (masa cząsteczkowa rzędu 400÷4000), uzyskujące sporą wytrzymałość mechaniczną po utwardzeniu. Utwardzanie ż.s. bazuje na ich ↑ sieciowaniu dzięki utwardzaczy albo związki dwufunkcyjne.
Definicja ZAWIESINA:
Co to jest układ dwu albo wieloskładnikowy zawierający cząstki w formie rozproszonej, o średnicach ponad 10-7m. To jest ↑ układ heterogeniczny, niejednorodny fizycznie związki dwufunkcyjne.
Definicja ZAKAZ PAULIEGO:
Co to jest ↑ reguła Pauliego związki dwufunkcyjne.

Czym jest ZWIĄZKI DWUFUNKCYJNE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: