Słownik ZWIĄZKI NITROWE co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI NITROWE. Co znaczy jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI NITROWE

Co to znaczy związki nitrowe: związki chem. posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne związki nitrowe Ar-NO2. Te ostatnie odgrywają większą rolę na skutek szerokiego wykorzystania w przemyśle chemicznym. Pozyskiwane są w rezultacie ↑ nitrowania węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych dzięki ↑ mieszaniny nitrującej, np

Definicja ZWIĄZKI AMFOTERYCZNE:
Co to jest ↑ amfoteryczność związki nitrowe.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA GLEBY:
Co to jest występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych, takich jak śmieci, które nie ulegają ↑ biodegradacji i ścieki (w szczególności związki nitrowe.
Definicja ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE:
Co to jest wiązaniem metalicznym, tworzone poprzez różne metale, między innymi w ↑ stopach, z którymi jednak nie są tożsame, gdyż mają przeważnie określony skład stechiometryczny. Charakteryzują się podobnymi związki nitrowe.
Definicja ZIEGLER KARL:
Co to jest niem., prof. na uniwersytetach w Heidelbergu, Halle i Aachen. Prowadził badania nad związkami metaloorg. Odkrył sposobność polimeryzowania ↑ alkenów przy niskiej temp. i niskim ciśnieniu przy związki nitrowe.

Czym jest ZWIĄZKI NITROWE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: