Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE W co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH. Co znaczy chondrytach węglistych). Zidentyfikowano.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH

Co to znaczy związki organiczne w meteorytach: związki org. występujące w meteorytach (gł. w tak zwany chondrytach węglistych). Zidentyfikowano powyżej 260 związków należących do węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów tłuszczowych, kwasów dikarboksylowych, α-hydroksykwasów, amin alifatycznych, aminokwasów i związków heterocyklicznych azotu (na przykład adenina, guanina, ksantyna). Związki te są pochodzenia pozabiologicznego, z racji na inny, niż w próbkach ziemskich, relacja ilościowy trwałych izotopów węgla (13C/12C). Spośród 52 odkrytych aminokwasów 33 nie występują w naturalnych produktach ziemskich. Prowadzi się również badania tak zwany etapy węglistej zawierającej ↑ karbin. Z.o.w m. powstały najprawdopodobniej w rezultacie ↑ reakcji Millera i syntezy Fischera-Tropscha

Definicja ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY:
Co to jest koordynacyjny, zespolony, kompleks) - związek chem. powstały wskutek wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a niekiedy również π; ↑ wiązanie koordynacyjne) między akceptorem, którym jest atom albo związki organiczne w meteorytach.
Definicja ŻYWICE:
Co to jest bezpostaciowe substancje stałe albo bardzo lepkie ciecze. Ż. dzieli się na ż. naturalne (szelak, mastyks, kalafonia, bursztyn) i ↑ żywice syntetyczne związki organiczne w meteorytach.
Definicja ZWIĄZKI BINARNE:
Co to jest substancje chem., których cząsteczki składają się z atomów tylko dwóch pierwiastków (niekoniecznie z wyłącznie dwóch atomów!). Do przykładowych z.b. należą: NaCl, CO2, C2H6, SF6 itp związki organiczne w meteorytach.
Definicja ZIELONE BIAŁKO FLUORYZUJĄCE:
Co to jest Green Fluorescent Protein), liczące 238 aminokwasów białko wyodrębnione z meduzy Aequorea victoria, charakteryzujące się zieloną fluorescencją pod wpływem naświetlania światłem niebieskim; w związki organiczne w meteorytach.

Czym jest ZWIĄZKI ORGANICZNE W znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: