Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE W co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZESTRZENI MIĘDZYGWIEZDNEJ. Co znaczy Pierwszym odkrytym (w 1969 r.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZESTRZENI MIĘDZYGWIEZDNEJ

Co to znaczy związki organiczne w przestrzeni międzygwiezdnej: związki org. występujące w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym odkrytym (w 1969 r.) związkiem był metanal (HCHO). Spośród powyżej 100 poznanych związków org. zidentyfikowano tylko liniowe cząsteczki łańcuchowe. Należą do nich: cyjanowodór (HCN), izocyjanowodór (HNC) i pochodne cyjanowodoru: CH3CN, CH2=CH-CN, HC≡C-CN, CH3-C≡C-CN, HC≡C-C≡C-C≡C-C≡C-CN, HC≡C-C≡C-C≡C-C≡C-C≡C-CN, etanol, eter dimetylowy, kwas mrówkowy, związki siarki (CH3-SH, CH2=S), związki z ekipą aminową (glicyna, NH2-CHO, CH2=NH, CH3-NH2). Związki te najprawdopodobniej powstały w rezultacie przemian ↑ karbinu

Definicja ZJAWISKO FIZYCZNE:
Co to jest do zmian właściwości fiz. substancji, lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, wrzenie, sublimacja, resublimacja i inne przejścia związki organiczne w przestrzeni międzygwiezdnej.
Definicja ZWIĄZKI GRIGNARDA:
Co to jest magnezu, R-Mg-X; gdzie R - rodnik alkilowy albo arylowy, X = Cl, Br, I; powstające w reakcji fluorowcopochodnych węglowodorów z magnezem w bezwodnym eterze dietylowym: RX + Mg R-Mg-X. Szeroko związki organiczne w przestrzeni międzygwiezdnej.
Definicja ZACZADZENIE:
Co to jest węgla(II). Wywołane tym, iż hemoglobina tworzy z CO bardziej trwały kompleks Hb-CO (karbohemoglobina) niż z tlenem (oksyhemoglobina) i dwutlenkiem węgla (karboksyhemoglobina), poprzez co zakłócony związki organiczne w przestrzeni międzygwiezdnej.
Definicja ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE:
Co to jest wiązaniem metalicznym, tworzone poprzez różne metale, między innymi w ↑ stopach, z którymi jednak nie są tożsame, gdyż mają przeważnie określony skład stechiometryczny. Charakteryzują się podobnymi związki organiczne w przestrzeni międzygwiezdnej.

Czym jest ZWIĄZKI ORGANICZNE W znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: