Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE. Co znaczy jako nieorg., tzn. ↑ diamentu, ↑ grafitu, ↑ fullerenów.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI ORGANICZNE

Co to znaczy związki organiczne: związki chem. ↑ węgla z wyłączeniem połączeń traktowanych jako nieorg., tzn. ↑ diamentu, ↑ grafitu, ↑ fullerenów, tlenków, siarczków, węglanów i cyjanowodoru i jego pochodnych; innymi słowy z.o. obejmują wszystkie ↑ węglowodory i wszystkie podstawione pochodne węglowodorów. Ekipa z.o. liczy aktualnie około 10 mln znanych substancji, a więc znacząco więcej, niż ekipa ↑ związków nieorg. Z.o. podzielone są na węglowodory i związki podstawione. Natomiast węglowodory podzielone są na węglowodory nasycone (alifatyczne, ↑ alkany), nienasycone (↑ alkeny, ↑ alkiny i in.) i aromatyczne (karbocykliczne i heterocykliczne). Związki podstawione mogą być jedno, dwu albo wielofunkcyjne, w zależności od liczby aktualnych w cząsteczce ↑ grup funkcyjnych; odpowiednio z rodzajem grup funkcyjnych tworzą sporo kategorii związków (na przykład ↑ chlorowcoalkile, ↑ alkohole, ↑ fenole, ↑ aldehydy, ↑ ketony, ↑ etery, ↑ monosacharydy, ↑ aminokwasy i tym podobne); połączenia z.o. z metalami nazywają się ↑ związkami metaloorg. Pod względem budowy cząsteczki węglowodory nasycone i nienasycone można podzielić na łańcuchowe i cykliczne; natomiast łańcuchowe dzieli się na łatwe (o łańcuchach nierozgałęzionych) i rozgałęzione. Z kolei węglowodory aromatyczne można podzielić na związki o układach skondensowanych (gdzie pierścienie aromatyczne łączą się bezpośrednio bokami) i aromatyczne pochodne związków alifatycznych. Z.o. stanowią składniki budulcowe, zapasowe, szkieletowe i ochronne wszystkich organizmów żywych; kiedyś sądzono nawet, iż nie mogą powstawać poza żywym organizmem (stąd nazwa, por. witalizm). Aktualnie jednak człowiek nie tylko potrafi syntezować związki org. istniejące w przyrodzie (nawet te w najwyższym stopniu skomplikowane, na przykład ↑ DNA), lecz również wytwarza nowe, przedtem nieznane substancje otwierające dodatkowe możliwości w zakresie medycyny (↑ antybiotyki), elektroniki (↑ metale polimeryczne) i wielu innych

Definicja ŻUŻEL:
Co to jest mieszanina składników mineralnych rudy, popiołu, paliwa - pływająca jako zanieczyszczenie na powierzchni płynnego metalu w trakcie wytapiania go z rudy. Żużel jest oddzielany od metalu związki organiczne.
Definicja ZAPACH:
Co to jest wrażenie spowodowane w mózgu poprzez działanie odpowiednich związków chem. na receptory węchowe znajdujące się w nosie związki organiczne.
Definicja ZWIĄZKI NITROWE:
Co to jest posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne związki nitrowe Ar-NO2. Te ostatnie odgrywają większą rolę na skutek związki organiczne.
Definicja ZACZADZENIE:
Co to jest węgla(II). Wywołane tym, iż hemoglobina tworzy z CO bardziej trwały kompleks Hb-CO (karbohemoglobina) niż z tlenem (oksyhemoglobina) i dwutlenkiem węgla (karboksyhemoglobina), poprzez co zakłócony związki organiczne.

Czym jest ZWIĄZKI ORGANICZNE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: