Słownik ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE co to znaczy.
Słownik ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE. Co znaczy grup funkcyjnych, jednakowych albo nie. Do pierwszej.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE

Co to znaczy związki wielofunkcyjne: związki org., zawierające w cząsteczce trzy albo więcej ↑ grup funkcyjnych, jednakowych albo nie. Do pierwszej ekipy należy na przykład alkohol trójwodorotlenowy ↑ gliceryna (propan-1,2,3-triol), a do drugiej - ↑ aminokwasy, takie jak ↑ seryna (oprócz ekipy aminowej i karboksylowej zawiera grupę hydroksylową) i ↑ cysteina (oprócz ekipy aminowej i karboksylowej zawiera grupę tiolową -SH). Synteza chem. z.w. jest utrudniona z uwagi na to, iż w wielu sytuacjach reakcjom, które mają wprowadzić do cząsteczki dodatkowe ekipy funkcyjne, ulegają te ekipy, które już są w cząsteczce obecne. Z.w., w szczególności zawierające różne ekipy funkcyjne, wykazują złożone właściwości fizykochem., wynikające z obecności i interakcji wielu grup funkcyjnych

Definicja ŻYWICE EPOKSYDOWE, EP:
Co to jest pozyskiwane poprzez polikondensację epichlorohydryny (1-chloro-2,3-epoksypropan) i dianu (bis(4-hydroksyfenolo)dimetylometan). Użytkowane do wyrobu klejów, lakierów, laminatów, części aparatury chem związki wielofunkcyjne.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA:
Co to jest substancje, emitowane do atmosfery wskutek działalności człowieka (lecz nie będące jej naturalnymi składnikami), wywołują negatywny wpływ na środowisko naturalne (↑ dziury ozonowe, ↑ kwaśne deszcze związki wielofunkcyjne.
Definicja ZASADY PIRYMIDYNOWE:
Co to jest jednopierścieniowe heterocykliczne związki aromatyczne (zawierające azot jako heteroatom), zbudowane na planie ↑pirymidyny; główne z nich to ↑tymina, ↑cytozyna i ↑uracyl, wchodzące w skład ↑kwasów związki wielofunkcyjne.
Definicja ZJAWISKO FIZYCZNE:
Co to jest do zmian właściwości fiz. substancji, lecz nie do powstawania nowych substancji. Do z.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, wrzenie, sublimacja, resublimacja i inne przejścia związki wielofunkcyjne.

Czym jest ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: