krzyżówki dwucechowe co to znaczy
Definicja Krzyżówki dwucechowe. Co znaczy dziedziczenie się dwóch genów, to w pokoleniu F2.

Czy przydatne?

Definicja Krzyżówki dwucechowe

Definicja z ang. Crosswords dwucechowe, z niem. Crosswords dwucechowe.

Co to znaczy KRZYŻÓWKI DWUCECHOWE: Jeżeli w tej samej krzyżówce badamy równocześnie dziedziczenie się dwóch genów, to w pokoleniu F2 frekwencja fenotypów będzie wynosiła 9:3:3:1. To jest relacja 3:1 odnosząc się do dwóch cech. By dostać relacja 9:3:3:1 dwa badane geny nie mogą brać udziału w tym samym procesie biochemicznym i nie mogą leżeć blisko siebie na tym samym chromosomie. Gdy pokolenie F1 skrzyżujemy z dwukrotnie recesywną homozygotą rodzicielską otrzymamy potomstwo w relacji 1:1:1:1. Liczbę i relacje klas fenotypowych z krzyżówek dotyczących dowolnej liczby genów otrzymamy poprzez podniesienie relacji 3:1 do potęgi n – (3:1)n, gdzie n to liczba badanych genów., Tomasz Pater

Czym jest Krzyżówki dwucechowe znaczenie w Słownik biologia K .