ZWIĄZKI NIEORGANICZNE co to znaczy
Słownik ZWIĄZKI NIEORGANICZNE. Co znaczy podstawionych pochodnych węglowodorów; ekipa obejmująca.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI NIEORGANICZNE

Co to znaczy związki nieorganiczne: związki chem. z wyłączeniem węglowodorów i wszystkich podstawionych pochodnych węglowodorów; ekipa obejmująca około 500 000 substancji. Można je klasyfikować na sporo różnych sposobów, na przykład pod względem składu na substancje homoatomowe (pierwiastki i ich cząsteczki dwuatomowe), ↑ substancje homopoliatomowe (na przykład ↑ ozon), ↑ związki binarne (na przykład NO, CO2, SiCl4) i związki wieloskładnikowe; pod względem właściwości kwasowo-zasadowych na ↑ tlenki kwasowe i ↑ kwasy, ↑ tlenki zasadowe i zasady, ↑ tlenki amfoteryczne i ↑ sole; a pod względem właściwości redoksowych na ↑ reduktory i ↑ utleniacze; wreszcie pod względem natury wiązań w nich występujących na związki jonowe, kowalencyjne i koordynacyjne i tym podobne Sporo prostych z.n. ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania organizmów żywych, na przykład woda, tlen atmosferyczny, tlenek węgla(II) i (IV), tlenek azotu(II) i in

Czym jest ZWIĄZKI NIEORGANICZNE znaczenie w Definicje chemia Z .